Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przesyłanie próbek do analizy

Okno dialogowe przesyłania próbek umożliwia wysłanie do firmy ESET pliku lub witryny internetowej do analizy. W przypadku znalezienia na komputerze podejrzanego pliku lub podejrzanej strony w Internecie, można je wysłać do laboratorium firmy ESET, gdzie zostaną poddane analizie. Jeśli okaże się, że jest to szkodliwa aplikacja lub strona internetowa, możliwość jej wykrycia zostanie dodana do jednej z przyszłych aktualizacji.

Aby przesłać pliki pocztą e-mail, należy skompresować je przy użyciu programu takiego jak WinRAR lub WinZip, zabezpieczyć archiwum hasłem „infected” (zainfekowane) i przesłać pod adres samples@eset.com. Należy użyć opisowego tematu wiadomości oraz przekazać jak najwięcej informacji na temat podejrzanego pliku (może to być np. adres witryny internetowej, z której został on pobrany).

Przedprzesłaniem próbki do firmy ESET należy się upewnić, że spełnia ona co najmniej jedno z następujących kryteriów:

plik lub strona internetowa nie są w ogóle wykrywane,

plik lub strona internetowa są błędnie wykrywane jako zagrożenie.

Jeśli nie zostanie spełnione co najmniej jedno z powyższych wymagań, nie otrzymasz odpowiedzi do momentu dostarczenia dalszych informacji.

Z menu rozwijanego Powód przesyłania próbki wybierz opis, który najlepiej charakteryzuje przekazywaną wiadomość:

Podejrzany plik

Podejrzana witryna (witryna internetowa zainfekowana przez złośliwe oprogramowanie)

Plik z fałszywym alarmem (plik błędnie wykrywany jako zainfekowany)

Witryna internetowa z fałszywym alarmem

Inne

Plik/witryna

Ścieżka do pliku lub witryny internetowej, którą zamierzasz przesłać.

Kontaktowy adres e-mail

Adres ten jest wysyłany do firmy ESET razem z podejrzanymi plikami. Może on zostać wykorzystany w celu nawiązania kontaktu, jeśli analiza wymaga dodatkowych informacji na temat przesłanych plików. Wprowadzenie adresu kontaktowego jest opcjonalne. Jeśli nie jest konieczne uzyskanie większej ilości informacji, firma ESET nie odpowiada na zgłoszenia — nasze serwery codziennie odbierają dziesiątki tysięcy plików, dlatego nie sposób odpowiedzieć każdemu nadawcy.

Prześlij anonimowo

Zaznaczenie pola wyboru Prześlij anonimowo umożliwia przesłanie podejrzanego pliku lub witryny bez wprowadzania adresu e-mail.