Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłączenia

Wyłączenia pozwalają wykluczyć ze skanowania wybrane pliki i foldery. Aby zapewnić skanowanie wszystkich obiektów pod kątem zagrożeń, zaleca się tworzenie wyłączeń tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Do sytuacji, w których może być konieczne wykluczenie obiektu, może zaliczać się skanowanie wpisów dużych baz danych, które spowolniłyby pracę serwera podczas skanowania lub korzystanie z oprogramowania powodującego konflikt ze skanowaniem (np. oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych).


important

Nie należy mylić z wyłączonymi rozszerzeniami, wyłączeniami procesów i filtrem wyłączeń.


note

Zagrożenie w pliku nie zostanie wykryte przez moduł ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym ani moduł skanowania komputera, jeśli plik spełnia kryteria wykluczenia ze skanowania.

Wybierz typ wyłączeń i kliknij przycisk Edytuj, aby dodać nowy lub zmodyfikować istniejący element:

Wykluczenia wydajności — pozwalają wykluczyć ze skanowania wybrane pliki i foldery.

Wykluczenia wykrywania — pozwalają wykluczyć obiekty ze skanowania przy użyciu określonych kryteriów: ścieżki, skrótu pliku lub nazwy wykrytego obiektu.