Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona przed spamem

Ochrona serwera poczty przed spamem jest domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć, kliknij przełącznik Włącz ochronę przed spamem.


note

Wyłączenie ochrony przed spamem nie spowoduje zmiany wskaźnika stanu ochrony. W sekcji Monitorowanie głównego graficznego interfejsu użytkownika nadal będzie wyświetlany zielony tekst Maksymalna ochrona. Wyłączona ochrona przed spamem nie jest uznawana za obniżenie poziomu ochrony.

antispam_protection

Używaj białych list serwera Exchange Server do automatycznego pomijania ochrony przed spamem

Umożliwia programowi ESET Mail Security używanie określonych „białych list” serwera Exchange. Po włączeniu tej funkcji pod uwagę brane są następujące okoliczności:

Adres IP serwera znajduje się na liście dozwolonych na serwerze Exchange adresów IP

Odbiorca wiadomości ma ustawioną flagę pomijania ochrony przed spamem w swojej skrzynce pocztowej

Adres nadawcy znajduje się na liście bezpiecznych nadawców u odbiorcy wiadomości (upewnij się, że skonfigurowano synchronizację listy bezpiecznych nadawców w środowisku serwera Exchange, uwzględniającą agregację bezpiecznych list)

Jeśli w przypadku wiadomości przychodzącej wystąpi dowolna z powyższych okoliczności, sprawdzanie tej wiadomości modułem antyspamowym zostanie pominięte, wiadomość nie zostanie oceniona jako SPAM i zostanie dostarczona do skrzynki pocztowej odbiorcy.

Akceptuj flagę pomijania ochrony przed spamem ustawioną w sesji SMTP

Opcja ta jest przydatna, gdy istnieją uwierzytelnione sesje SMTP pomiędzy serwerami Exchange z ustawionym pomijaniem modułu antyspamowego. Na przykład w przypadku posiadania serwerów w rolach Granica i Centrum nie ma potrzeby skanowania ruchu pomiędzy nimi. Opcja Akceptuj flagę pomijania ochrony przed spamem ustawioną w sesji SMTP jest domyślnie włączona, jednak jest stosowana tylko wtedy, gdy flaga pomijania modułu antyspamowego jest skonfigurowana w sesji SMTP na serwerze Exchange. Wyłączenie opcji Akceptuj flagę pomijania ochrony przed spamem ustawioną w sesji SMTP spowoduje, że program ESET Mail Security będzie skanować sesję SMTP w poszukiwaniu spamu niezależnie od ustawienia pomijania ochrony przed spamem na serwerze Exchange.


note

Baza danych modułu antyspamowego musi być regularnie aktualizowana, aby moduł antyspamowy zapewniał jak najlepszą ochronę. Aby umożliwić regularne aktualizowanie bazy danych modułu antyspamowego, należy zapewnić programowi ESET Mail Security dostęp do właściwych adresów IP na niezbędnych portach. Więcej informacji na temat adresów IP i portów, które należy włączyć w zaporze firmy zewnętrznej, podano w tym artykule bazy wiedzy.

dodatkowe ustawienia każdej z funkcji można znaleźć w odpowiedniej sekcji:

Filtrowanie i weryfikacja

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia szarej listy

SPF i DKIM

Ochrona przed atakami typu backscatter

Ochrona przed fałszywym nadawcą