Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

SPF i DKIM

SPF (Sender Policy Framework) i DKIM (DomainKeys Identified Mail) to metody weryfikacji używane do sprawdzania, czy przychodząca wiadomość e-mail z informacjami o pochodzeniu z danej domeny została autoryzowana przez właściciela tej domeny. Chroni to odbiorców przed otrzymywaniem sfałszowanych wiadomości e-mail. Program ESET Mail Security używa też oceny DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) jako uzupełnienia metod SPF i DKIM.

SPF

Przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia, czy wiadomość e-mail została wysłana przez wiarygodnego nadawcę. W celu pobrania listy adresów IP jest wykonywane wyszukiwanie DNS rekordów SPF domeny nadawcy. Jeśli którykolwiek z adresów IP z rekordów SPF jest zgodny z użytym adresem IP nadawcy, wynik kontroli SPF to Powodzenie. Jeśli użyty adres IP nadawcy nie jest zgodny, wynik to Niepowodzenie. Jednak nie wszystkie domeny mają rekordy SPF określone w systemie DNS. Jeśli w systemie DNS nie ma rekordów SPF, pojawi się wynik Niedostępne. Czasami może upłynąć limit czasu żądania DNS. W takim przypadku wynik jest także niedostępny.

DKIM

Zapobiega fałszowaniu wiadomości e-mail przez dodawanie podpisu cyfrowego do nagłówków wiadomości wychodzących zgodnie ze standardem DKIM. Ta metoda jest używana w organizacjach. Obejmuje ona szyfrowanie wychodzących nagłówków poczty domeny za pomocą prywatnego klucza domeny i dodawanie publicznej wersji klucza do rekordów DNS domeny. Program ESET Mail Security może wówczas pobrać klucz publiczny służący do odszyfrowywania nadchodzących nagłówków i weryfikowania, czy wiadomość rzeczywiście pochodzi z Twojej domeny i jej nagłówki nie zostały zmienione podczas jej przesyłania.


note

Program Exchange Server 2010 i jego starsze wersje nie są w pełni zgodne ze standardem DKIM, ponieważ nagłówki zawarte w podpisanych cyfrowo wiadomościach mogą zostać zmodyfikowane podczas weryfikacji DKIM.

DMARC

Stanowi uzupełnienie dwóch istniejących mechanizmów: SPF i DKIM. Możesz użyć reguł ochrony przesyłania poczty do oceny wyniku DMARC i zastosowania czynności wynikającej z polityki DMARC.

spf_and_dkim

Automatycznie wykrywaj serwery DNS

Używa ustawień karty sieciowej.

Adres IP serwera DNS

Aby na potrzeby metod SPF i DKIM były używane konkretne serwery DNS, wprowadź adres IP (w formacie IPv4 lub IPv6) serwera DNS, którego chcesz użyć.

Limit czasu zapytania DNS (w sekundach)

Określ limit czasu odpowiedzi serwera DNS.

Automatycznie odrzucaj wiadomości, gdy kontrola SPF zakończy się niepowodzeniem

Jeśli kontrola SPF powoduje natychmiastowe niepowodzenie, wiadomość e-mail może zostać odrzucona, zanim zostanie pobrana.


example

Kontrola SPF jest wykonywana w warstwie SMTP. Może jednak nastąpić automatyczne odrzucenie w warstwie SMTP lub podczas oceny reguł.

W przypadku korzystania z automatycznego odrzucania w warstwie SMTP nie można zapisać odrzuconych wiadomości w dzienniku zdarzeń. Wynika to z faktu, że zapisywanie w dzienniku jest wykonywane przez czynność ustaloną w regule, a automatyczne odrzucenie jest wykonywane bezpośrednio w warstwie SMTP, przez oceną reguł. Ponieważ wiadomości zostaną odrzucone przed oceną reguł, podczas oceny reguł nie pojawią się żadne informacje do zapisania w dzienniku.

Zapisywanie odrzuconych wiadomości w dzienniku jest możliwe tylko w przypadku odrzucenia wiadomości przez czynność ustaloną w regule. Aby odrzucać wiadomości, które nie przeszły kontroli SPF, i zapisywać je w dzienniku, należy wyłączyć ustawienie Automatycznie odrzucaj wiadomości, gdy kontrola SPF kończy się niepowodzeniem i utworzyć następującą regułę Ochrony przesyłania poczty:

Warunek

Typ: Wynik SPF

Operacja: jest równe

Parametr: Niepowodzenie

Czynności

Typ: Odrzuć wiadomość

Typ: Zapisz w dzienniku zdarzeń

Użyj domeny Helo w ocenie SPF

Używa domeny HELO do oceny SPF. Jeśli domena HELO nie zostanie określona, zamiast niej używana jest nazwa hosta komputera.

Użyj nagłówka From:, gdy pole MAIL FROM jest puste

Nagłówek MAIL FROM może być pusty. Może też zostać łatwo sfałszowany. Gdy ta opcja jest włączona, a pole MAIL FROM jest puste, wiadomość zostaje pobrana i zamiast tego używany jest nagłówek From:.

Automatycznie pomijaj szarą listę, gdy kontrola SPF zakończy się powodzeniem

Gdy kontrola SPF zakończy się powodzeniem, nie ma powodu używać szarej listy w przypadku danej wiadomości.

Odpowiedź odrzucenia z usługi SMTP

Możesz tutaj skonfigurować opcje Kod odpowiedzi, Kod stanu i Komunikat odpowiedzi, które definiują tymczasową odpowiedź o odrzuceniu SMTP wysyłaną do serwera SMTP w przypadku odrzucenia wiadomości. Treść odpowiedzi można wpisać w następującym formacie:

Kod odpowiedzi

Kod stanu

Komunikat odpowiedzi

550

5.7.1

Niepowodzenie kontroli SPF