Monitorowanie

Informacje o stanie ochrony w obszarze Monitorowanie dotyczą bieżącego poziomu ochrony komputera. W oknie głównym zostanie wyświetlone podsumowanie informacji o działaniu modułów programu ESET Mail Security.

MONITOR_GREENZielona informacja o stanie Maksymalna ochrona wskazuje, że zapewniona jest maksymalna ochrona.

MONITOR_RED Czerwona ikona sygnalizuje problemy krytyczne — maksymalny poziom ochrony komputera nie jest zapewniony. Lista możliwych stanów ochrony jest dostępna w sekcji Stan.

MONITOR_ORANGE Pomarańczowa ikona oznacza, że produkt ESET wymaga interwencji użytkownika w związku z problemem niekrytycznym.

monitoring_status

Moduły działające prawidłowo są oznaczane zielonym znacznikiem wyboru. Moduły, które nie są w pełni funkcjonalne są oznaczane czerwonym wykrzyknikiem lub pomarańczową ikoną powiadomienia. Dodatkowe informacje dotyczące modułu są wyświetlane w górnej części okna. Wyświetlany jest również proponowany sposób przywrócenia działania modułu. Aby zmienić stan danego modułu, należy w menu głównym kliknąć opcję Ustawienia, a następnie kliknąć wybrany moduł.

Strona Monitorowanie zawiera również informacje na temat systemu, między innymi:

Wersja produktu— numer wersji programu ESET Mail Security.

Nazwa serwera — nazwa hosta komputera lub nazwa FQDN.

System— informacje dotyczące systemu operacyjnego.

Komputer— informacje dotyczące sprzętu.

Czas działania serwera — informacje o tym, jak długo system jest uruchomiony i sprawny (przeciwieństwo przestoju).

Program ESET Mail Security wyświetla liczbę wykrytych przez niego skrzynek pocztowych:

Domena — liczba skrzynek pocztowych w domenie, do której należy serwer Exchange.

Lokalne — liczba skrzynek pocztowych (jeśli istnieją) na serwerze Exchange, na którym jest zainstalowany program ESET Mail Security.

Jeśli nie można rozwiązać problemu za pomocą sugerowanych rozwiązań, należy kliknąć opcję Pomoc i obsługa, aby uzyskać dostęp do plików pomocy, lub przeszukać bazę wiedzy ESET exlink. Aby uzyskać dodatkową pomoc, można przesłać zgłoszenie do działu obsługi klienta exlink. Dział pomocy technicznej firmy ESET niezwłocznie odpowie na pytania i pomoże znaleźć rozwiązanie.