Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Monitorowanie

Informacje o stanie ochrony w obszarze Monitorowanie dotyczą bieżącego poziomu ochrony komputera. W oknie głównym zostanie wyświetlone podsumowanie informacji o działaniu modułów programu ESET Mail Security.

MONITOR_GREENZielona informacja o stanie Maksymalna ochrona wskazuje, że zapewniona jest maksymalna ochrona.

MONITOR_RED Czerwona ikona sygnalizuje problemy krytyczne (maksymalny poziom ochrony komputera nie jest zapewniony). Listę możliwych stanów ochrony zawiera sekcja Stan.

MONITOR_ORANGE Pomarańczowa ikona oznacza, że produkt ESET wymaga interwencji użytkownika w związku z problemem niekrytycznym.

monitoring_status

Moduły działające prawidłowo są oznaczane zielonym znacznikiem wyboru. Moduły, które nie są w pełni funkcjonalne, są oznaczane czerwonym wykrzyknikiem lub pomarańczową ikoną powiadomienia. Dodatkowe informacje dotyczące modułu są wyświetlane w górnej części okna. Wyświetlany jest również proponowany sposób przywrócenia działania modułu.

Aby zmienić stan danego modułu, należy w menu głównym kliknąć opcję Ustawienia, a następnie kliknąć wybrany moduł.

Strona Monitorowanie zawiera również informacje na temat systemu, między innymi:

Wersja produktu— numer wersji programu ESET Mail Security.

Nazwa serwera — nazwa hosta komputera lub nazwa FQDN.

System— informacje dotyczące systemu operacyjnego.

Komputer— informacje dotyczące sprzętu.

Czas działania serwera — informacje o tym, jak długo system jest uruchomiony i sprawny (przeciwieństwo przestoju).

Liczba skrzynek pocztowych

Program ESET Mail Security wyświetla liczbę wykrytych przez niego skrzynek pocztowych:

Domena — liczba skrzynek pocztowych w domenie, do której należy serwer Exchange.

Lokalne — liczba skrzynek pocztowych (jeśli istnieją) na serwerze Exchange, na którym jest zainstalowany program ESET Mail Security.

Jeśli nie można rozwiązać problemu za pomocą sugerowanych rozwiązań, należy kliknąć opcję Pomoc i obsługa, aby uzyskać dostęp do plików pomocy, lub przeszukać bazę wiedzy ESET . Jeśli będzie potrzebna dodatkowa pomoc, prześlij zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Dział obsługi technicznej firmy ESET niezwłocznie odpowie na otrzymane pytania i pomoże znaleźć rozwiązanie.