Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Moduł antywirusowy i antyspyware

W tej sekcji można skonfigurować opcje modułu antywirusowego i antyspyware dla serwera poczty.


important

Ochrona przesyłania poczty jest zapewniona przez agenta transportu. Jest on dostępny tylko dla systemu Microsoft Exchange Server 2007 i nowszych wersji, jednak Microsoft Exchange Server musi pełnić rolę serwera transportu granicznego lub serwera transportu centralnego. Tego typu skanowanie można przeprowadzać również w ramach instalacji na jednym serwerze z kilkoma rolami serwera Exchange na jednym komputerze (pod warunkiem, że serwer pełni rolę serwera transportu granicznego lub centralnego).

Ochrona przesyłania poczty

Po wyłączeniu opcji Włącz ochronę antywirusową i antyspyware przesyłania poczty dodatek ESET Mail Security dla serwera Exchange nie zostanie usunięty z procesu serwera Microsoft Exchange. Będzie on jedynie przekazywać wiadomości, nie skanując ich w poszukiwaniu wirusów w warstwie transportowej. Wiadomości nadal będą skanowane w poszukiwaniu wirusów i spamu w warstwie bazy danych i stosowane będą istniejące reguły.

antivirus_antispyware01

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych

Po wyłączeniu opcji Włącz ochronę antywirusową i antyspyware baz danych skrzynek pocztowych dodatek ESET Mail Security dla serwera Exchange nie zostanie usunięty z procesu serwera Microsoft Exchange. Będzie on jedynie przekazywać wiadomości, nie skanując ich w poszukiwaniu wirusów w warstwie bazy danych. Wiadomości nadal będą skanowane w poszukiwaniu wirusów i spamu w warstwie transportowej i stosowane będą istniejące reguły.

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie

Dostępne tylko po wyłączeniu opcji Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych w sekcji Serwer.

Parametry technologii ThreatSense

Parametry skanowania możesz zmodyfikować dla ochrony przesyłania poczty, ochrony bazy danych skrzynek pocztowych i skanowania bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie.