Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia szarej listy

Funkcja Włącz szarą listę aktywuje ochronę użytkowników przed spamem za pomocą następującej techniki: Agent transportu wysyła zwracaną wartość serwera SMTP „tymczasowo odrzucono” (wartość domyślna to 451/4.7.1) w odpowiedzi na każdą wiadomość e-mail od nadawcy, którego nie rozpoznaje. Wiarygodny serwer próbuje ponownie wysłać wiadomość po upływie określonego czasu. Serwery wysyłające spam zazwyczaj nie próbują ponownie dostarczać wiadomości, ponieważ jednocześnie wysyłają je na tysiące adresów i nie mogą poświęcać dodatkowego czasu na ponowne dostarczanie. Szara lista to dodatkowy sposób ochrony przed spamem. Nie wpływa ona w żaden sposób na metodę oceniania spamu przez moduł ochrony przed spamem.

Podczas oceniania źródła wiadomości metoda szarej listy sprawdza konfigurację list Zatwierdzone adresy IP, Ignorowane adresy IP, Bezpieczni nadawcy i Dozwolone adresy IP serwera Exchange oraz ustawienia AntispamBypass skrzynki pocztowej odbiorcy. Wiadomości e-mail wysyłane z tych adresów IP bądź przez nadawców z listy oraz wiadomości dostarczane do skrzynki pocztowej, w której włączono opcję AntispamBypass, są pomijane przez metodę wykrywania spamu za pomocą szarej listy.

Używaj tylko nazwy domeny z adresu nadawcy

Nazwa oraz adres e-mail nadawcy są ignorowane. Uwzględniana jest wyłącznie domena.

Synchronizuj bazy danych szarej listy w ramach klastra ESET

Pozycje bazy danych szarej listy są udostępniane w czasie rzeczywistym między serwerami w klastrze ESET. Gdy jeden z serwerów odbierze wiadomość przetworzoną przy użyciu szarej listy, informacja o tym zostaje rozgłoszona przez program ESET Mail Security wśród pozostałych węzłów klastra ESET.

Limit czasu dla początkowego odrzucania połączeń (w minutach)

Gdy wiadomość jest dostarczana po raz pierwszy i zostanie tymczasowo odrzucona, ten parametr definiuje okres, w którym wiadomość zawsze zostanie odrzucona (mierzony od momentu pierwszego odrzucenia). Po upływie określonego czasu wiadomość jest pomyślnie odbierana. Minimalna dozwolona wartość to 1 minuta.

Okres ważności niezweryfikowanych połączeń (w godzinach)

Ten parametr definiuje minimalny czas, przez który będą przechowywane dane trójki. Prawidłowo działający serwer musi wysłać ponownie żądaną wiadomość przed upływem tego czasu. Ta wartość musi być większa niż wartość Limit czasu dla początkowego odrzucania połączeń.

Okres ważności zweryfikowanych połączeń (w dniach)

Minimalna liczba dni, przez które są przechowywane informacje trójki. W tym czasie wiadomości e-mail od określonego nadawcy są odbierane bez opóźnień. Ta wartość musi być większa niż wartość Okres ważności niezweryfikowanych połączeń.

Odpowiedź z usługi SMTP dla tymczasowo odrzuconych połączeń.

Określ opcje Kod odpowiedzi, Kod stanu i Komunikat odpowiedzi, które definiują tymczasową odpowiedź o odrzuceniu SMTP wysyłaną do serwera SMTP w przypadku odrzucenia wiadomości. Przykładowa odpowiedź serwera SMTP o odrzuceniu:

Kod odpowiedzi

Kod stanu

Komunikat odpowiedzi

451

4.7.1

Spróbuj ponownie później


note

Wysyłaną przez serwer SMTP odpowiedź o odrzuceniu można również skonfigurować za pomocą zmiennych systemu.


important

Nieprawidłowa składnia kodów odpowiedzi serwera SMTP może powodować błędne działanie ochrony za pomocą szarej listy. W wyniku tego do programu mogą docierać wiadomości będące spamem lub też wiadomości mogą w ogóle nie być dostarczane.

Wszystkie wiadomości ocenione metodą szarej listy są rejestrowane w obszarze Dziennik ochrony SMTP.