ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Toplu dosyalar / Komut dosyası

eShell aracını otomasyon için güçlü bir komut dosyası aracı olarak kullanabilirsiniz. eShell ile bir toplu dosya kullanmak için, eShell ile bir dosya oluşturun ve dosyada komut yazın.


example

eshell get computer real-time status

Ayrıca komutları zincirleyebilirsiniz. Bu, bazı durumlarda gerekli olur. Örneğin belirli bir zamanlanmış görev türünü girmek istediğinizde şunu yazın:

eshell select scheduler task 4 "&" get scheduler action

Öğe seçimi (bu durumda 4 numaralı görev) genellikle yalnızca halihazırda çalışan eShell örneği için geçerlidir. Bu iki komutu birbiri ardına çalıştırmanız gerekirse, ikinci komut ""No task selected or selected task no longer exists"" hatasını verir.

Güvenlik nedenlerinden ötürü, yürütme ilkesi varsayılan olarak Sınırlı Komut Dosyası şeklinde ayarlanmıştır. Bu, eShell ürününü izleme aracı olarak kullanmanıza olanak sağlar, ancak bir komut dosyası çalıştırarak ESET Mail Security yapılandırmasında değişiklikler yapmanıza izin vermez. Güvenliği etkileyebilecek komutlar içeren bir komut dosyasını yürütmeye çalışırsanız, (örneğin korumayı devre dışı bırakarak) Erişim Engellendi iletisi görüntülenir. Yapılandırma ayarlarını yapan komutları yürütmek için imzalanmış toplı dosyaları kullanmanızı öneririz.

Windows Komut İstemi'nde manuel olarak girilen tek bir komut kullanarak yapılandırmayı değiştirmek için, eShell aracına tam erişim sağlamalısınız (önerilmez). Tam erişim vermek için doğrudan eShell interaktif modundan veya Gelişmiş ayarlar (F5)> Kullanıcı arabirimi > ESET Shell üzerinden ui eshell shell-execution-policy komutunu kullanın.

İmzalı toplu dosyalar

eShell, ortak toplu dosyaların (*.bat) güvenliğini bir imzayla sağlamanıza olanak verir. Komut dosyaları, ayarlar koruması için kullanılan aynı parolayla imzalanır. Bir komut dosyasını imzalamak için öncelikle ayarlar korumasını etkinleştirmeniz gerekir. Bunu ana program penceresi üzerinden veya eShell içerisinde set ui access lock-password komutunu kullanarak yapabilirsiniz. Koruma parolası ayarlandığında toplu dosyaları imzalamaya başlayabilirsiniz.


note

Ayarlar koruma parolanızı değiştirirseniz tüm komut dosyalarını yeniden imzalamanız gerekir. Aksi takdirde, komut dosyaları aşağıdaki parola değişikliğini gerçekleştiremez. Komut dosyası imzalanırken girilen parola, hedef sistemdeki ayarlar koruması parolasıyla eşleşmelidir.

Toplu dosyayı imzalamak için sign <script.bat> komutunu eShell aracının kök bağlamından çalıştırın. Buradaki script.bat imzalamak istediğiniz komut dosyasının yoludur. İmzalamak için kullanılacak olan parolayı girin ve onaylayın. Bu parola, ayar koruması parolanız ile eşleşmelidir. İmza, bir yorum biçiminde toplu dosyanın sonuna yerleştirilir. Bu komut dosyası zaten imzalanmışsa, bu imza yeni bir imzayla değiştirilir.


note

Önceden imzalanmış bir toplu dosyayı değiştirdiğinizde yeniden imzalanması gerekir.

İmzalı toplu dosyayı Windows Komut İstemi'nden yürütmek veya zamanlanmış bir görev olarak çalıştırmak için şu komutu kullanın:

eshell run <script.bat>

Burada script.bat toplu dosyanın yoludur.

eshell run d:\myeshellscript.bat