ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

ESET Shell

Ürün ayarları, özellikler ve verilere erişim haklarını, eShell üzerinden, ESET Shell yürütme ilkesi'ni değiştirerek yapılandırabilirsiniz. Varsayılan ayar Sınırlı komut dosyası'dır, ancak gerekirse bu ayarı Devre dışı, Salt okunur veya Tam erişim olarak değiştirebilirsiniz.

Devre dışı

eShell hiçbir şekilde kullanılamaz. Yalnızca eShell yapılandırmasının kendisine ui eshell bağlamında izin verilir. eShell görünümünü özelleştirebilir, ancak ürün ayarlarına veya verilere erişemezsiniz.

Salt okunur

eShell izleme aracı olarak kullanılabilir. Tüm ayarları hem İnteraktif hem de Toplu modda görüntüleyebilirsiniz, ancak hiçbir ayar veya özelliği değiştiremez, veriler üzerinde değişiklik yapamazsınız.

Sınırlı komut dosyası

İnteraktif modda tüm ayarları, özellikleri ve verileri görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Toplu modda, eShell Salt okunur mod kullanıyormuşsunuz gibi işlev gerçekleştirir, ancak imzalı toplu dosyalar kullanmanız halinde ayarları düzenleyebilir, verileri değiştirebilirsiniz.

Tam erişim

Tüm ayarlara erişim, hem İnteraktif modda hem de Toplu modda (toplu dosyaları çalıştırırken) sınırsızdır. Herhangi bir ayarı görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. eShell özelliğini tam erişimle çalıştırmak için bir yönetici hesabı kullanmalısınız. UAC etkinse yükseltme de gerekli olur.