ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Sağlanan Verilere Erişme

Burada, Windows komut satırından ve PowerShell'den ESET WMI verilerine nasıl erişileceğine dair birkaç örnek verilmektedir. Bunlar, mevcut herhangi bir Windows işletim sisteminde kullanılabilir. Ancak verilere diğer komut dosyası dillerinden ve araçlarından erişmenin başka yolları da vardır.

Komut dosyası olmayan komut satırı

Komut wmic satırı aracı, çeşitli önceden tanımlanmış veya özel WMI sınıflarına erişmek için kullanılabilir.

Yerel makinedeki ürünle ilgili tüm bilgileri görüntülemek için:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product

Yerel makinedeki ürünün yalnızca ürün sürüm numarasını görüntülemek için:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product Get Version

10.1.118.180 IP'sine sahip uzak makinedeki ürünle ilgili tüm bilgileri görüntülemek için:

wmic /namespace:\\root\ESET /node:10.1.118.180 /user:Administrator Path ESET_Product

PowerShell

Yerel makinedeki ürünle ilgili tüm bilgileri almak ve görüntülemek için:

Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET'

 

10.1.118.180 IP'sine sahip uzak makinedeki ürünle ilgili tüm bilgileri almak ve görüntülemek için:

$cred = Get-Credential # promts the user for credentials and stores it in the variable
Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET' -computername '10.1.118.180' -cred $cred