ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Sağlanan veriler

ESET ürünleriyle ilişkili olan tüm WMI sınıfları "root\ESET" ad alanında yer alır. Aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklanan şu sınıflar halihazırda uygulanmıştır:

Genel

ESET_Product

ESET_Features

ESET_Statistics

Günlükler

ESET_ThreatLog

ESET_EventLog

ESET_ODFileScanLogs

ESET_ODFileScanLogRecords

ESET_ODServerScanLogs

ESET_ODServerScanLogRecords

ESET_HIPSLog

ESET_URLLog

ESET_DevCtrlLog

ESET_GreylistLog

ESET_MailServeg

ESET_HyperVScanLogs

ESET_HyperVScanLogRecords

ESET_Product sınıfı

Yalnızca tek bir ESET_Product sınıfı örneği olabilir. Bu sınıfın özellikleri, yüklenmiş ESET ürününüzle ilgili temel bilgilere başvurur:

Kimlik - ürün türü tanıtıcısı, örneğin "emsl"

Ad - ürünün adı, örneğin "ESET Mail Security"

Tam adı - ürünün tam adı, örneğin "IBM Domino için ESET Mail Security"

Sürüm - Ürünün sürümü, örneğin "6.5.14003.0"

VirusDBVersion - Virüs veri tabanının sürümü, örneğin "14533 (20161201)"

VirusDBLastUpdate - Virüs veri tabanının son güncellemesinin zaman damgası. Bu dize, zaman damgasını WMI tarih-saat biçiminde içerir. Örneğin "20161201095245.000000+060"

LicenseExpiration - Lisans son kullanma tarihi. Dize, zaman damgasını WMI tarih-saat biçiminde içerir

KernelRunning - ekrn hizmetinin makinede çalışıp çalışmadığını gösteren boolean değeri, örneğin “TRUE”

StatusCode - Ürünün koruma durumunu gösteren numara: 0 - Yeşil (Tamam), 1 - Sarı (Uyarı), 2 - Kırmızı (Hata)

StatusText - sıfırdan farklı durum kodunun nedenini açıklayan ileti, aksi halde boş olur

ESET_Features sınıfı

ESET_Features sınıfı, ürün özelliklerinin sayısına bağlı olarak birden çok tekrara sahiptir. Her sınıf örneği şunları içerir:

Ad - özelliğin adı (adların listesi aşağıda sağlanmaktadır)

Durum - özelliğin durumu: 0 - pasif, 1 - devre dışı, 2 - etkin

Halihazırda algılanan ürün özelliklerini temsil eden dizelerin listesi:

CLIENT_FILE_AV - gerçek zamanlı dosya sistemi antivirus koruması

CLIENT_WEB_AV - istemci web antivirus koruması

CLIENT_DOC_AV - istemci belge antivirus koruması

CLIENT_NET_FW - istemci kişisel güvenlik duvarı

CLIENT_EMAIL_AV - istemci e-posta antivirus koruması

CLIENT_EMAIL_AS - istemci e-posta antispam koruması

SERVER_FILE_AV - korunan dosya sunucusu ürünündeki dosyaların gerçek zamanlı antivirus koruması, örneğin ESET Mail Security durumunda SharePoint'in içerik veri tabanındaki dosyalar

SERVER_EMAIL_AV - korunan sunucu ürününün e-postalarının antivirus koruması, örneğin Microsoft Exchange veya IBM Domino'daki e-postalar

SERVER_EMAIL_AS - korunan sunucu ürününün e-postalarının antispam koruması, örneğin Microsoft Exchange veya IBM Domino'daki e-postalar

SERVER_GATEWAY_AV - ağ geçidindeki korunan ağ protokollerinin antivirus koruması

SERVER_GATEWAY_AS - ağ geçidindeki korunan ağ protokollerinin antispam koruması

ESET_Statistics sınıfı

ESET_Statistics sınıfı, üründeki tarayıcıların sayısına bağlı olarak birden çok örneğe sahiptir. Her sınıf örneği şunları içerir:

Tarayıcı - Belirli tarayıcı için dize kodu, örneğin “CLIENT_FILE”

Toplam - taranan dosyaların toplam sayısı

Etkilenen - etkilenen dosyaların sayısı

Temizlenen - temizlenen dosyaların sayısı

Zaman damgası - bu istatistiğin son değiştirildiği zamanı gösteren zaman damgası. WMI tarih-zaman biçiminde, örneğin "20130118115511.000000+060"

ResetTime - İstatistiklerin en son sıfırlandığı zamanı gösteren zaman damgası. WMI tarih-zaman biçiminde, örneğin "20130118115511.000000+060"

Halihazırda algılanan tarayıcıları temsil eden dizelerin listesi:

CLIENT_FILE

CLIENT_EMAIL

CLIENT_WEB

SERVER_FILE

SERVER_EMAIL

SERVER_WEB

ESET_ThreatLog sınıfı

ESET_ThreatLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri "Algılanan tehditler" günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu tarama günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlüğün oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Scanner - bu olay günlüğünü oluşturan tarayıcının adı

ObjectType - bu olay günlüğünü üreten nesnenin türü

ObjectName - bu olay günlüğünü üreten nesnenin adı

Tehdit - ObjectName ve ObjectType özellikleri tarafından açıklanan nesnede bulunan tehdidin adı

Eylem - tehdidin algılanmasının ardından gerçekleştirilen eylem

Kullanıcı - Bu olay günlüğünün oluşturulmasına neden olan kullanıcı hesabı

Bilgiler - Olayla ilgili ek bilgiler

Karma - Bu günlük olayını üreten nesne karması

ESET_EventLog

ESET_ThreatLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri "Olaylar" günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu tarama günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlüğün oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

Günlük Düzeyi - günlük kaydının [0-8] aralığından bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Modül - bu olay günlüğünü oluşturan modülün adı

Olay - olayın açıklaması

Kullanıcı - Bu olay günlüğünün oluşturulmasına neden olan kullanıcı hesabı

ESET_ODFileScanLogs

ESET_ODFileScanLogs sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri, bir isteğe bağlı dosya taraması kaydını temsil eder. Bu, günlüklerin "İsteğe bağlı bilgisayar taraması" GUI'sine eşdeğerdir. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu tarama günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlüğün oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

Hedefler - taramanın hedef klasörleri/nesneleri

Toplam Taranan - taranan nesnelerin toplam sayısı

Etkilenen - etkilenmiş nesnelerin sayısı

Temizlenen - temizlenen nesnelerin sayısı

Status - tarama işleminin durumu

ESET_ODFileScanLogRecords

ESET_ODFileScanLogRecords sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri ESET_ODFileScanLogs sınıfının örneklerince temsil edilen tarama günlüklerinden birindeki günlük kaydını temsil eder. Bu sınıfın örnekleri, tüm isteğe bağlı taramaların/günlüklerin günlük kayıtlarını sağlar. Yalnızca belirli bir tarama günlüğü örneğine gerek duyuluyorsa, LogID özelliğine göre filtrelenmelidir. Her sınıf örneği şunları içerir:

LogID - bu kaydın ait olduğu tarama günlüğünün kimliği (ESET_ODFileScanLogs sınıfının örneklerinden birinin kimliği)

Kimlik - bu tarama günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlüğün oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Günlük - Gerçek günlük iletisi

ESET_ODServerScanLogs

ESET_ODServerScanLogs sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri bir isteğe bağlı tarama çalıştırmasını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu tarama günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlüğün oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

Hedefler - taramanın hedef klasörleri/nesneleri

Toplam Taranan - taranan nesnelerin toplam sayısı

Etkilenen - etkilenmiş nesnelerin sayısı

Temizlenen - temizlenen nesnelerin sayısı

RuleHits - kural isabetlerinin toplam sayısı

Status - tarama işleminin durumu

ESET_ODServerScanLogRecords

ESET_ODFileScanLogRecords sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri ESET_ODServerScanLogs sınıfının örneklerince temsil edilen tarama günlüklerinden birindeki günlük kaydını temsil eder. Bu sınıfın örnekleri, tüm isteğe bağlı taramaların/günlüklerin günlük kayıtlarını sağlar. Yalnızca belirli bir tarama günlüğü örneğine gerek duyuluyorsa, LogID özelliğine göre filtrelenmelidir. Her sınıf örneği şunları içerir:

LogID - bu kaydın ait olduğu tarama günlüğünün kimliği (ESET_ ODServerScanLogs sınıfının örneklerinden birinin kimliği)

Kimlik - bu tarama günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

Günlük Düzeyi - günlük kaydının [0-8] aralığından bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Günlük - Gerçek günlük iletisi

ESET_SmtpProtectionLog

ESET_SmtpProtectionLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri “Smtp koruma” günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu tarama günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

HELODomain - HELO etki alanının adı

IP - kaynak IP adresi

Sender - e-posta göndericisi

Alıcı - e-posta alıcısı

KorumaTürü - Kullanılan koruma türü

Eylem - gerçekleştirilen eylem

Neden - Eylemin nedeni

TimeToAccept - e-postanın kabul edilmesi için geçecek dakika sayısı

ESET_HIPSLog

ESET_HIPSLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri “HIPS” günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

Günlük Düzeyi - günlük kaydının [0-8] aralığından bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Uygulama - Kaynak uygulama

Hedef - İşlem türü

Eylem - HIPS tarafından gerçekleştirilen eylem; ör. izin ver, reddet vb.

Kural - Eylemden sorumlu kuralın adı

Ek Bilgi

ESET_URLLog

ESET_URLLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri “Filtrelenen web siteleri” günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

URL - Söz konusu URL

Durum - URL'ye ilişkin durum; ör. "Web denetimi tarafından engellendi"

Uygulama - URL'ye erişmeyi deneyen uygulama

Kullanıcı - Uygulamanın çalıştığı kullanıcı hesabı

ESET_DevCtrlLog

ESET_DevCtrlLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri “Aygıt denetimi” günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Aygıt - Aygıt adı

Kullanıcı - Kullanıcı hesabı adı

Kullanıcı SID'si - Kullanıcı hesabı SID'si

Grup - Kullanıcı grubu adı

Grup SID'si - Kullanıcı grubu SID'si

Durum - Aygıta ilişkin durum; ör. "Yazma engellendi"

Aygıt Ayrıntıları - Aygıtla ilgili ek bilgi

Olay Ayrıntıları - Olayla ilgili ek bilgi

ESET_MailServerLog

ESET_MailServerLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri “Posta sunucusu” günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

IP Adresi - Kaynak IP adresi

HELODomain - HELO etki alanının adı

Sender - e-posta göndericisi

Alıcı - e-posta alıcısı

Konu - E-posta konusu

Koruma Türü - Geçerli günlük kaydı tarafından tanımlanan eylemi (yani zararlı yazılım, antispam veya kurallar) gerçekleştiren koruma türü.

Eylem - gerçekleştirilen eylem

Neden - Belirtilen Koruma Türü tarafından nesne üzerinde gerçekleştirilen eylemin nedeni.

ESET_HyperVScanLogs

ESET_HyperVScanLogs sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri, bir Hyper-Vdosya taraması yürütmesini temsil eder. Bu, günlüklerin "Hyper-V taraması" GUI'sine eşdeğerdir. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

Hedefler - Taramanın hedef makineleri/diskleri/birimleri

Toplam Taranan - taranan nesnelerin toplam sayısı

Etkilenen - etkilenmiş nesnelerin sayısı

Temizlenen - temizlenen nesnelerin sayısı

Status - tarama işleminin durumu

ESET_HyperVScanLogRecords

ESET_HyperVScanLogRecords sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri ESET_HyperVScanLogs sınıfının örneklerince temsil edilen tarama günlüklerinden birindeki günlük kaydını temsil eder. Bu sınıfın örnekleri, tüm Hyper-V taramalarının/günlüklerinin günlük kayıtlarını sağlar. Yalnızca belirli bir tarama günlüğü örneğine gerek duyuluyorsa, LogID özelliğine göre filtrelenmelidir. Her sınıf örneği şunları içerir:

LogID - bu kaydın ait olduğu tarama günlüğünün kimliği (ESET_HyperVScanLogs sınıfının örneklerinden birinin kimliği)

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Günlük - Gerçek günlük iletisi

ESET_NetworkProtectionLog

ESET_NetworkProtectionLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri “Ağ koruması” günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Olay - Ağ koruması eylemini tetikleyen olay

Eylem - Ağ koruması tarafından gerçekleştirilen eylem

Kaynak - Ağ aygıtının kaynak adresi

Hedef - Ağ aygıtının hedef adresi

Protokol - Ağ iletişim protokolü

RuleOrWormName - Olayla ilgili kural veya solucan adı

Uygulama - Ağ iletişimini başlatan uygulama

Kullanıcı - Bu olay günlüğünün oluşturulmasına neden olan kullanıcı hesabı

ESET_SentFilesLog

ESET_SentFilesLog sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri “Gönderilen dosyalar” günlüğünden bir günlük kaydını temsil eder. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - bu günlük kaydının benzersiz kimliği

Zaman damgası - günlük kaydının oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Sha1 - Gönderilen dosyanın Sha-1 karması

Dosya - Gönderilen Dosya

Boyut - Gönderilen dosyanın boyutu

Kategori - Gönderilen dosyanın kategorisi

Neden - Dosyanın gönderilme nedeni

SentTo - Dosyanın gönderildiği ESET departmanı

Kullanıcı - Bu olay günlüğünün oluşturulmasına neden olan kullanıcı hesabı

ESET_OneDriveScanLogs

ESET_OneDriveScanLogs sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri, bir OneDrive taramasının yürütmesini temsil eder. Bu, günlüklerin "OneDrive taraması" GUI'sine eşdeğerdir. Her sınıf örneği şunları içerir:

Kimlik - Bu OneDrive günlük kaydının benzersiz kimliğidir

Zaman damgası - günlüğün oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

Hedefler - taramanın hedef klasörleri/nesneleri

Toplam Taranan - taranan nesnelerin toplam sayısı

Etkilenen - etkilenmiş nesnelerin sayısı

Temizlenen - temizlenen nesnelerin sayısı

Status - tarama işleminin durumu

ESET_OneDriveScanLogRecords

ESET_OneDriveScanLogRecords sınıfının birden çok örneği vardır ve her biri ESET_OneDriveScanLogRecords sınıfının örneklerince temsil edilen tarama günlüklerinden birindeki günlük kaydını temsil eder. Bu sınıfın örnekleri, tüm isteğe bağlı taramaların/günlüklerin günlük kayıtlarını sağlar. Yalnızca belirli bir tarama günlüğü örneğine gerek duyuluyorsa, LogID özelliğine göre filtrelenmelidir. Her sınıf örneği şunları içerir:

LogID - Bu kaydın ait olduğu tarama günlüğünün kimliği (ESET_OneDriveScanLogs sınıfının örneklerinden birinin kimliği)

Kimlik - Bu OneDrive günlük kaydının benzersiz kimliğidir

Zaman damgası - günlüğün oluşturulduğu zamanı gösteren zaman damgası (WMI tarih/zaman biçiminde)

LogLevel - günlük kaydının [0-8] kümesinden bir sayı olarak ifade edilen önem derecesi. Değerler, aşağıdaki adlandırılan düzeylere tekabül eder: Hata Ayıklama, Bilgi-Dipnot, Bilgi, Bilgi - Önemli, Uyarı, Hata, Güvenlik/Uyarı, Hata-Ciddi, Güvenlik Uyarısı-Ciddi

Günlük - Gerçek günlük iletisi