ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Güncelleme yapılandırması

Bu bölüm, kullanılan güncelleme sunucuları gibi güncelleme kaynağı bilgilerini ve bu sunucular için kimlik doğrulama verilerini belirtir.


note

Güncellemelerin düzgün bir şekilde indirilmesi için tüm güncelleme parametrelerini doğru doldurmanız önemlidir. Güvenlik duvarı kullanıyorsanız ESET programınızın İnternet iletişimi (örneğin, HTTP iletişimi) kurmasına izin verildiğinden emin olun.

arrow_up_businessTemel
arrow_up_businessProfiller
arrow_up_businessGüncellemeler

Bağlantı seçenekleri

Proxy sunucu

Belirli bir güncelleme profili için proxy sunucu ayar seçeneklerine erişmek amacıyla. Proxy modu açılır menüsünü tıklatın ve aşağıdaki üç seçenekten birini belirleyin:

Proxy sunucu kullanma - Güncellemeler gerçekleştirilirken ESET Mail Security tarafından hiçbir proxy sunucu kullanılmaz.

Genel proxy sunucu ayarlarını kullan - Gelişmiş ayarlar (F5) > Araçlar > Proxy sunucu alanında belirtilen proxy sunucu yapılandırması kullanılır.

Proxy sunucu aracılığıyla bağlantı - Bu seçeneği şu durumlarda kullanın:

ESET Mail Security Uygulamasını güncellemek için genel ayarlarda (Araçlar > Proxy sunucu) belirtilen proxy sunucudan farklı bir proxy sunucu kullanılmalıdır. Böyle bir durumda burada şu ayarlar belirtilmelidir: Proxy sunucusu adresi, Bağlantı noktası (varsayılan olarak 3128) iletişimi, gerekirse, proxy sunucusu için Kullanıcı adı ve Parola.

Proxy sunucu ayarları genel olarak belirlenmedi, ancak ESET Mail Security güncellemeler için bir proxy sunucuya bağlanacak.

Bilgisayarınız İnternet'e bir proxy sunucu üzerinden bağlanır. Ayarlar program yüklemesi sırasında Internet Explorer'dan alınır, ancak daha sonra değiştirilmeleri durumunda (örneğin ISP'nizi değiştirirseniz) bu pencerede listelenen HTTP proxy ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde, program güncelleme sunucularına bağlanamaz.


note

Kullanıcı Adı ve Parola gibi kimlik doğrulama verileri, proxy sunucuya erişme amaçlıdır. Bu alanları, yalnızca kullanıcı adı ve parola gerekiyorsa tamamlayın. Lütfen bu alanların ESET Mail Security uygulamasına yönelik Kullanıcı Adınız/Parolanız olmadığını ve yalnızca İnternet'e proxy sunucu aracılığıyla erişmek için parolaya gereksinim duyduğunuzu biliyorsanız doldurulması gerektiğini unutmayın.

Proxy mevcut değilse doğrudan bağlantıyı kullanın

Bir ürün HTTP Proxy kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, ancak proxy'ye ulaşılamıyorsa, ürün proxy'yi atlayarak doğrudan ESET sunucularıyla iletişim kurar.

Windows Paylaşımları

Windows işletim sistemine sahip yerel bir sunucudan güncellerken, varsayılan olarak her ağ bağlantısı için kimlik doğrulaması gerekir.

LAN'a bağlanma yöntemi

Hesabınızı yapılandırmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sistem hesabı (varsayılan) - Kimlik doğrulaması için sistem hesabını kullanın. Genellikle, ana güncelleme ayarları bölümünde sağlanmış kimlik doğrulama verisi yoksa, hiçbir kimlik doğrulama işlemi gerçekleşmez.

Mevcut kullanıcı - Programın halihazırda giriş yapmış olan kullanıcı hesabını kullanarak kimlik doğrulamasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Bu çözümün sakıncası, giriş yapmış kullanıcı olmadığında programın güncelleme sunucusuna bağlanamamasıdır.

Belirli kullanıcı - Kimlik doğrulaması için belirli bir kullanıcı hesabı kullanmak üzere bu seçeneği belirleyin. Varsayılan sistem hesabı bağlantısı başarısız olduğunda bu yöntemi kullanın. Belirtilen kullanıcı hesabının, yerel sunucudaki güncelleme dosyaları dizinine erişimi olması gerektiğini unutmayın. Kullanıcının erişimi yoksa, program bağlantı kuramaz veya güncellemeleri indiremez.


warning

Geçerli kullanıcı veya Belirtilen kullanıcı seçildiğinde, programın kimliğini istenen kullanıcı olarak değiştirirken bir hata oluşabilir. LAN kimlik doğrulama verilerinin ana güncelleme ayarları bölümüne girilmesini öneririz. Bu güncelleme ayarları bölümünde, kimlik doğrulama verileri şöyle girilmelidir: domain_name\user (bu bir çalışma grubuysa, workgroup_name\name girin) ve parola. Yerel sunucunun HTTP sürümünden güncellerken, kimlik doğrulaması gerekmez.

Güncellemeden sonra sunucu bağlantısını kes

Güncellemeler indirildikten sonra bile sunucu bağlantısı etkin durumda kalırsa, bağlantıyı kesmeye zorlamak için bu seçeneği belirleyin.

Güncelleme yansıtması

Yerel Yansıtma sunucusu için yapılandırma seçenekleri Gelişmiş ayarlar ağacında (F5) Güncelle > Profiller > Güncelleme Yansıtması sekmesinde bulunmaktadır.