ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Güncelleme yansıtması

ESET Mail Security, ağda bulunan diğer iş istasyonlarını güncellemek üzere kullanılabilecek güncelleme dosyası kopyaları oluşturmanıza olanak tanır. "Yansıtma"'nın kullanımı - Satıcının güncelleme sunucusundan güncelleme dosyalarını indirme işleminin her iş istasyonu için yinelenmesi gerekmediğinden, LAN ortamında güncelleme dosyalarının kopyası yararlı olur. Güncelleler, yerel yansıtma sunucusuna yüklenir ve ardından ağ trafiğine aşırı yüklenme riskini ortadan kaldırmak için tüm iş istasyonlarına dağıtılır.

İstemci iş istasyonlarını bir yansıtmadan güncellemek ağ yükü dengesini optimize eder ve İnternet bağlantısı bant genişliğinden tasarruf eder.


note

ESET PROTECT ürününün birçok istemciyi yönetmek için kullanıldığı ağlarda internet trafiğini en aza indirmek üzere bir istemciyi ayna olarak yapılandırmak yerine ESET Bridge kullanmanızı öneririz. ESET Bridge ESET PROTECT ile birlikte Tümü bir arada yükleyici kullanılarak veya bağımsız bir bileşen olarak yüklenebilir. ESET Bridge, Apache HTTP Proxy, Mirror Tool ve doğrudan bağlantı arasındaki farklar ve daha fazla bilgi için ESET PROTECT çevrim içi yardım sayfasına bakın.

Güncelleme yansıtması

Güncelleme yansıtması oluştur - Yansıtma yapılandırma seçeneklerini etkinleştirir.

Güncelle dosyalarına erişim

HTTP sunucusunu etkinleştir - Etkinleştirildiğinde, güncelleme dosyalarına HTTP aracılığıyla erişilebilir ve kimlik bilgileri gerekmez.

Depolama klasörü - Yerel bilgisayarda veya paylaşılan bir ağ klasöründe bir klasörü bulmak için Düzenle seçeneğini tıklayın. Belirtilen bir klasör için yetki gerekiyorsa yetkilendirme verileri Kullanıcı adı ve Parola alanlarına girilmelidir.

Yansıtılan dosyaları C:\ProgramData\ESET\ESET Security\mirror depolamak için tanımlanmış varsayılan klasörü değiştirmek isterseniz, Temizle seçeneğini tıklayın.

HTTP sunucusu

Sunucu bağlantı noktası - Varsayılan bağlantı noktası 2221'dir. Farklı bir bağlantı noktası kullanıyorsanız bu değeri değiştirin.

Kimlik doğrulaması

Güncelleme dosyalarına erişmek için kullanılan kimlik doğrulama yöntemini tanımlar. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: Yok, Temel ve NTLM.

Temel kullanıcı adı ve parola kimlik doğrulamasıyla base64 kodlamasını kullanmak için Temel öğesini seçin.

NTLM seçeneği, güvenli bir kodlama yöntemi kullanarak kodlama sağlar. Kimlik doğrulama için, güncelleme dosyalarını paylaşan iş istasyonunda oluşturulan kullanıcı kullanılır.

Varsayılan ayar, kimlik doğrulama gerekmeden güncelleme dosyalarına erişim izni veren Yok seçeneğidir.


warning

HTTP sunucusu aracılığıyla güncelleme dosyalarına erişime izin vermek istiyorsanız, Yansıtma klasörünün onu oluşturan ESET Mail Security örneğiyle aynı bilgisayarda bulunması gerekir.

HTTP sunucusu için SSL

HTTPS (SSL) destekli HTTP sunucusu çalıştırmak istiyorsanız, Sertifika zincir dosyanızı ekleyin veya otomatik olarak imzalı sertifika oluşturun. Şu sertifika türleri mevcuttur: PEM, PFX ve ASN. Ek güvenlik amacıyla, güncelleme dosyalarını indirmek için HTTPS protokolünü kullanabilirsiniz. Bu protokol kullanılarak veri aktarımlarının ve oturum açma kimlik bilgilerinin takip edilmesi neredeyse imkansızdır.

Özel anahtar türü, varsayılan olarak Tümleşik biçiminde ayarlanmıştır (bu nedenle Özel anahtar dosyası seçeneği varsayılan olarak devre dışıdır). Bu, özel anahtarın seçili sertifika zincir dosyasının bir parçası olduğu anlamına gelir.

Bağlantı seçenekleri

Windows Paylaşımları - Windows işletim sistemine sahip yerel bir sunucudan güncellerken, varsayılan olarak her ağ bağlantısı için kimlik doğrulaması gerekir.

LAN'a bağlanma yöntemi

Hesabınızı yapılandırmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sistem hesabı (varsayılan) - Kimlik doğrulaması için sistem hesabını kullanın. Normalde, ana güncelleme ayarları bölümünde sağlanmış kimlik doğrulama verisi yoksa, hiçbir kimlik doğrulama işlemi gerçekleşmez.

Mevcut kullanıcı - Programın halihazırda giriş yapmış olan kullanıcı hesabını kullanarak kimlik doğrulamasını sağlamak için bu seçeneği belirtin. Bu çözümün sakıncası, giriş yapmış kullanıcı olmadığında programın güncelleme sunucusuna bağlanamamasıdır.

Belirli kullanıcı - Kimlik doğrulaması için belirli bir kullanıcı hesabı kullanın. Varsayılan sistem hesabı bağlantısı başarısız olduğunda bu yöntemi kullanın. Belirtilen kullanıcı hesabının, yerel sunucudaki güncelleme dosyaları dizinine erişimi olması gerektiğini unutmayın. Kullanıcının erişimi yoksa program bağlantı kuramaz ve güncellemeleri indiremez.


warning

Geçerli kullanıcı veya Belirtilen kullanıcı seçildiğinde, programın kimliğini istenen kullanıcı olarak değiştirirken bir hata oluşabilir. LAN kimlik doğrulama verilerinin ana güncelleme ayarları bölümüne girilmesini öneririz. Bu güncelleme ayarları bölümünde, kimlik doğrulama verileri şöyle girilmelidir: domain_name\user (bu bir çalışma grubuysa, workgroup_name\name girin) ve parola. Yerel sunucunun HTTP sürümünden güncellerken, kimlik doğrulaması gerekmez.

Güncellemeden sonra sunucu bağlantısını kes - Güncellemeler indirildikten sonra bile sunucu bağlantısı etkin durumda kalırsa, bağlantıyı kesmeye zorlamak için bu seçeneği belirleyin.