Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Trình hướng dẫn khởi động

Sau khi cài đặt, hãy làm theo lời nhắc trên màn hình trong trình hướng dẫn khởi động:

important

Bật quyền cho ESET Mobile Security

Hướng dẫn này dựa trên cài đặt Android thuần. Quá trình bật quyền có thể khác tùy theo nhà sản xuất thiết bị của bạn.

1.Nhấn vào Quốc gia và chọn quốc gia áp dụng.

2.Nhấn vào Ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ áp dụng. Có thể thay đổi ngôn ngữ sau trong cài đặt của chương trình.

3.Nhấn vào Tiếp theo và đồng ý với Thỏa thuận giấy phép người dùng cuốiChính sách quyền riêng tư.

4.Nếu có, cho phép các lựa chọn sau đây và nhấn vào Tiếp theo.

Hệ thống phản hồi ESET LiveGrid©. Để đọc thêm về ESET LiveGrid©, truy cập phần thiết lập Nâng cao.

Cho phép gửi giảm giá khuyến mại và tin tức sản phẩm từ ESET.

5.Đăng nhập vào tài khoản ESET HOME để kết nối thiết bị di động với tài khoản của bạn và kích hoạt thiết bị ESET Mobile Security.

arrow_down_homeTiếp tục với Google.
arrow_down_homeTiếp tục với Apple.
arrow_down_homeQuét mã QR
arrow_down_homeTiếp tục với email

Nếu bạn không có tài khoản ESET HOME hoặc bạn không muốn kết nối thiết bị di động của bạn với tài khoản ESET HOME của bạn, nhấn vào Bỏ qua. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản ESET HOME của bạn sau ở ứng dụng ESET Mobile Security.

Nếu bạn chọn bỏ qua bước này, bạn sẽ được nhắc chọn tài khoản email sẽ nhận đăng ký giấy phép ESET và các email Hỗ trợ kỹ thuật. Nhập email của bạn và nhấn vào Chọn để tiếp tục. Nhấn vào Chọn địa chỉ email của bạn để hiển thị danh sách các tài khoản email có sẵn. Chọn email từ danh sách tài khoản hoặc chạm vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản email mới vào thiết bị của bạn. Chạm vào OK để tiếp tục. Để sử dụng tài khoản email khác mà không cần thêm tài khoản vào thiết bị của bạn, hãy nhấn vào Chọn địa chỉ email của bạn > Hủy. Lặp lại hành động này hai lần. Nhập email của bạn và nhấn vào Chọn để tiếp tục.

6.Các bước cuối cùng của trình hướng dẫn khởi động khác nhau dựa trên phiên bản Android trên thiết bị của bạn.

arrow_down_homeAndroid 6-10
arrow_down_homeAndroid 11 và mới hơn

important

Trình bảo vệ pin

Nhiều nhà sản xuất thiết bị đã giới thiệu các tùy chọn bảo vệ pin hoặc tiết kiệm pin trong Android 6 trở lên. Tính năng này tắt chức năng Chống giả mạo trong ESET Mobile Security khi đã bật. Trên các thiết bị có tính năng này, bạn phải tạo một ngoại lệ để cho phép chức năng Chống giả mạo của ESET Mobile Security hoạt động với tính năng tiết kiệm pin đã bật. Để tạo một ngoại lệ, kiểm tra tài liệu từ nhà sản xuất thiết bị của bạn.