Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Các phiên bản giấy phép sản phẩm

ESET Mobile Security có hai phiên bản:

Miễn phí – các tính năng cơ bản dùng miễn phí trong khoảng thời gian không có giới hạn

Tính phí – các tính năng tính phí được kích hoạt cho đến khi giấy phép của bạn hết hạn.

 

Bảng này cho biết những tính năng nào có sẵn trong các phiên bản Miễn phí và Tính phí:

 

Miễn phí

Tính phí

Chống vi rút

Chống vi-rút - tự động quét

 

Tự động cập nhật các mô-đun bảo vệ

 

Khóa ứng dụng

 

Anti-Theft - cổng thông tin web

 

Anti-Theft - Bảo vệ SIM

 

Kiểm tra mạng

 

Chống giả mạo

 

Bộ lọc cuộc gọi

 

(chỉ dành cho Android 6 trở lên)

Bảo vệ thanh toán

 

Kiểm tra Bảo mật

 

Báo cáo Bảo mật

 

Chọn thời gian đăng ký. Bạn có thể bị tính phí hàng tháng hoặc hàng năm. Và hãy chọn phiên bản giấy phép đăng ký của bạn.

Kiểu giấy phép

Sử dụng giấy phép

Di động

Bạn có thể sử dụng giấy phép cho ESET Mobile Security tối đa năm thiết bị Android có ESET Mobile Security và ESET Smart TV Security ở cùng một Tài khoản Google.

PC/Mac/Di động

Bạn sẽ nhận được giấy phép ESET Internet Security có thể sử dụng để bảo mật ba thiết bị.

Bản quyền giấy phép sẽ tự động phân bổ cho ESET Mobile Security trên thiết bị bạn đã mua giấy phép.

Như với giấy phép bảo vệ Di động, bạn có thể sử dụng bản quyền này để kích hoạt tối đa năm thiết bị Android có ESET Mobile Security và ESET Smart TV Security ở cùng một tài khoản Google.


note

Ví dụ về sử dụng giấy phép di động

Sam sử dụng điện thoại thông minh Android, máy tính bảng Android và TV thông minh Android TV. Sam đã đăng nhập cùng một tài khoản Google trên tất cả các thiết bị này.

Sam đã mua gói đăng ký Di động ESET Mobile Security qua điện thoại thông minh. Sau khi mua, Sam nhận được khóa giấy phép trên email liên kết với tài khoản Google của mình.

Sam có thể sử dụng giấy phép đó để kích hoạt ESET Mobile Security trên máy tính bảng Android và ESET Smart TV Security trên Smart TV thông qua ESET HOME hoặc khóa giấy phép.