Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Kích hoạt

Để mở khóa các tính năng cao cấp trong ESET Mobile Security, bạn cần kích hoạt ESET Mobile Security.

Có nhiều cách để kích hoạt ESET Mobile Security. Các cách kích hoạt cụ thể có sẵn có thể khác nhau tùy vào quốc gia cũng như phương tiện phân phối (trang web ESET, Google Play).

Nếu bạn chưa có giấy phép

1.Nhấn vào nút menu hamburger_menu để mở menu chính.

2.Chạm vào Giấy phép trong menu chính.

3.Trong phần Giấy phép của bạn, hãy nhấn vào Nâng cấp lên cao cấp.

4.Chọn gói đăng ký Hàng tháng hoặc Hàng năm. Sau khi chọn gói đăng ký. Sau khi chọn gói đăng ký, đăng ký của bạn sẽ được gia hạn tự động theo chu kỳ bạn đã chọn.

5.Bạn sẽ được chuyển hướng để hoàn thành giao dịch mua thông qua Google Play.

6.Bạn sẽ nhận được phiếu thu đơn hàng Google Play cùng với số Đơn hàng gửi đến địa chỉ email gắn với tài khoản Google Play của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được email từ ESET (không trả lời) chứa thông tin giấy phép gửi đến cùng tài khoản email này. Lưu những email này để tham khảo sau này.

7.Sản phẩm của bạn sẽ tự động kích hoạt sau khi giao dịch mua hàng của Google Play thành công.

Nếu bạn đã mua giấy phép thông qua ESET.com:

Khóa giấy phép là một chuỗi duy nhất có định dạng: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX được sử dụng để xác định chủ sở hữu của giấy phép. Bạn có thể tìm khóa này trong email nhận được từ ESET hoặc trên thẻ giấy phép đi kèm trong hộp sản phẩm đã mua.

important

Tính khả dụng của các tính năng

Một số tính năng như Mã giới thiệu chỉ sẵn có cho người sở hữu giấy phép Google Play; những tính năng này sẽ không hoạt động nếu sản phẩm được kích hoạt bằng giấy phép đã mua từ eset.com.

Nếu bạn đã có giấy phép

Bạn muốn kết nối thiết bị của mình ESET HOME và kích hoạt ESET Mobile Security có giấy phép đã được liên kết với ESET HOME

Để kết nối thiết bị ESET HOME của bạn và kích hoạt ESET Mobile Security truy cập chủ đề Kết nối với ESET HOME.

Kích hoạt mà không có ESET HOME

1.Vào menu chính bằng việc nhấn vào nút menu hamburger_menu.

2.Chạm vào Giấy phép trên màn hình chính của ESET Mobile Security và chọn Nhập khóa giấy phép.

3.Nhập vào khóa giấy phép của bạn và chạm vào Kích hoạt.

4.Khi quá trình xác minh giấy phép của bạn hoàn thành, thông báo Kích hoạt thành công sẽ được hiển thị.

5.Chạm vào Kết thúc để đóng cửa sổ.