Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Kết nối với ESET HOME

Để sử dụng tính năng này, nâng cấp ESET Mobile Security lên phiên bản 6.3 hoặc mới hơn.

important

Kích hoạt ESET Mobile Security thông qua ESET HOME

Nếu bạn muốn kích hoạt một thiết bị thông qua ESET HOME lần thứ hai (ví dụ: sau khi cài đặt lại ESET Mobile Security), bạn cần phải loại bỏ thiết bị khỏi giấy phép theo cách thủ công ở ESET HOME trước khi tiếp tục. Nếu không, bạn sẽ không thể kích hoạt thiết bị này thông qua ESET HOME.

Kết nối thiết bị của bạn với tài khoản ESET HOME hiện có

1.Nhấn vào nút menu hamburger_menu.

2.Nhấn vào tài khoản ESET HOME.

arrow_down_homeTiếp tục với Google.
arrow_down_homeTiếp tục với Apple.
arrow_down_homeQuét mã QR
arrow_down_homeTiếp tục với email

3.Nếu bạn đang đăng nhập vào tài khoản ESET HOME lần đầu tiên với thiết bị này, hãy tạo biệt danh cho thiết bị của bạn để giúp xác định thiết bị ở ESET HOME. Chạm vào Tiếp theo.

4.Nếu bạn sử dụng giấy phép miễn phí hoặc giấy phép dùng thử và có giấy phép có sẵn ở ESET HOME, bạn sẽ được đề nghị kích hoạt ESET Mobile Security.

a.Chọn giấy phép áp dụng.

b.Chạm vào Kích hoạt.

5.Chạm vào Kết thúc.


Tạo tài khoản ESET HOME và kết nối thiết bị của bạn với tài khoản đó

1.Nhấn vào nút menu hamburger_menu.

2.Nhấn vào tài khoản ESET HOME.

3.Nhấn vào Tạo tài khoản.

4.Nhập địa chỉ email và mật khẩu.

important

Yêu cầu về mật khẩu

Mật khẩu ít nhất phải có 10 ký tự và có chứa ít nhất một ký tự viết hoa và một số.

5.Nhấn vào Tạo tài khoản để nhận liên kết xác nhận qua email.

6.Tạo biệt danh cho thiết bị của bạn và nhấn vào Tiếp theo.

7.Chạm vào Kết thúc.

8.Để hoàn tất đăng ký, nhấn vào liên kết trong email xác nhận.


Ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi ESET HOME

1.Nhấn vào nút menu hamburger_menu.

2.Nhấn vào tài khoản ESET HOME.

3.Nhấn vào Ngắt kết nối thiết bị. Nếu thiết bị của bạn không được kết nối với ESET HOME, lựa chọn này không khả dụng.

4.Sử dụng dấu vân tay hoặc nhập mã PIN của bạn.

5.Nhấn vào Ngắt kết nối.