Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chống vi-rút

Mô-đun chống virus bảo vệ thiết bị của bạn khỏi mã độc hại bằng cách chặn các mối đe dọa đang đến, sau đó dọn dẹp chúng.

antivirus_226_1

Bảo vệ theo thời gian thực

Bảo vệ hệ thống tệp theo thời gian thực có thể kiểm soát tất cả các tệp trong thư mục tải xuống để quét mã độc khi mở, tạo hoặc chạy tệp.

Theo mặc định, chương trình bảo vệ hệ thống tệp theo thời gian thực khởi chạy khi khởi động hệ thống và quá trình quét sẽ được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên tắt Bật bảo vệ hệ thống tệp theo thời gian thực trong phần Chống vi rút nhấp vào nút menu three_dots_menu > Cài đặt nâng cao > Bảo vệ theo thời gian thực.

Quét thiết bị

Các kiểu tệp nhất định đã xác định trước sẽ được quét theo mặc định. Quét thiết bị sẽ kiểm tra bộ nhớ, các quy trình đang chạy và thư viện liên kết động độc lập cũng như các tệp là một phần của bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Một bản tóm tắt ngắn gọn về lần quét sẽ được lưu vào một tệp nhật ký có trong mục Nhật ký quét. Nếu bạn muốn hủy lượt quét đang tiến hành, hãy chạm vào Hủy. Kết quả quét và số liệu thống kê sẽ được hiển thị trong quá trình quét trong bảng cài đặt Chống vi-rút.

warning

Quét thẻ nhớ

ESET Mobile Security không hỗ trợ quét thẻ nhớ trên thiết bị Android 5 trở xuống.

Các mối đe dọa chưa được giải quyết

Sau khi ESET Mobile Security phát hiện thấy mối đe dọa, tùy chọn này sẽ khả dụng cho đến khi bạn chọn một hành động phản ứng với mối đe dọa. Các hành động phản ứng khả dụng bao gồm loại bỏ mối đe dọa hoặc bỏ qua.

Bỏ qua mối đe dọa

Sau khi bạn chọn Bỏ qua mối đe dọa, tùy chọn Bỏ qua mối đe dọa sẽ xuất hiện. Tùy chọn này vẫn sẽ cho phép bạn loại bỏ một mối đe dọa đã bỏ qua sau đó.

Quét khi sạc

Khi tùy chọn này được chọn, lượt quét sẽ tự động khởi động khi thiết bị ở trạng thái không hoạt động, đã được sạc đầy pin và được kết nối với bộ sạc.

Quét theo lịch trình

Quét theo lịch trình cho phép bạn lên lịch tự động chạy quét Thiết bị tại một thời điểm được xác định trước. Để lên lịch quét, hãy chạm vào công tắc cạnh Quét theo lịch trình và xác định ngày, giờ cho lần quét sẽ được khởi động.

Cập nhật mô-đun phát hiện

Theo mặc định, ESET Mobile Security có một tác vụ cập nhật để đảm bảo rằng chương trình được cập nhật thường xuyên. Để chạy cập nhật thủ công, chạm vào Cập nhật các mô-đun phát hiện.

note

Tính phí truyền dữ liệu

Để ngăn chặn việc sử dụng băng thông không cần thiết, cập nhật được phát hành khi cần thiết khi một mối đe dọa mới được thêm vào. Các bản cập nhật là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có thể tính phí truyền dữ liệu.

 

Để biết thêm thông tin về việc quét, hãy xem các liên kết dưới đy:

Nhật ký Quét

Cài đặt nng cao