Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Gỡ cài đặt

ESET Mobile Security có thể gỡ cài đặt thông qua trình hướng dẫn Gỡ cài đặt có sẵn từ menu chính của chương trình trong phần ESET Mobile Security.

1.Chạm vào Menu hamburger_menu.

2.Chạm vào Cài đặt.

3.Chạm vào Gỡ cài đặt.

4.Nếu tính năng bảo vệ Chống Trộm được kích hoạt, bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN/Hình mẫu bảo mật hoặc dấu vân tay của bạn đối vớiESET Mobile Security.

5.Chạm vào Gỡ cài đặt.

 

Ngoài ra, hãy làm theo các bước dưới đy để thủ công gỡ cài đặt sản phẩm:

Android 6 và cũ hơn:

1.Chạm vào biểu tượng Trình khởi tạo launcher trên màn hình chính Android (hoặc chuyển đến Home > Menu) và chạm vào Cài đặt > Bảo mật > Quản trị viên thiết bị. Chọn ESET Mobile Security và chạm vào Hủy kích hoạt. Chạm vào Mở khóa và nhập mã PIN/Hình mẫu bảo mật của bạn. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu ứng dụng không còn được xác định là Quản trị viên thiết bị nữa.

2.Quay lại Cài đặt và chạm vào Quản lý ứng dụng > ESET Mobile Security > Gỡ cài đặt.

Android 7 và mới hơn:

1.Quay lại Cài đặt và chạm vào Quản lý ứng dụng > ESET Mobile Security > Gỡ cài đặt. Nếu kích hoạt bảo vệ Chống Trộm, bạn có thể được yêu cầu tắt Quản trị viên thiết bị cho ESET Mobile Security trước khi gỡ cài đặt.

Hoặc

1.Chạm hamburger_menu để mở menu chính.

2.Chọn Cài đặt.

3.Chạm vào Gỡ cài đặt.

4.Chạm lại vào Gỡ cài đặt để xác nhận quyết định của bạn.