Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chính sách bảo mật

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ESET, spol. s r. o., có văn phòng đăng ký tại Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, đã đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại do Tòa án quận Bratislava I quản lý, Mục Sro, Số bản ghi 3586/B, Số đăng ký kinh doanh: 31333532 với tư cách là Người kiểm soát dữ liệu ("ESET" hoặc "Chúng tôi"). Chúng tôi muốn tuân thủ yêu cầu minh bạch được chuẩn hóa về mặt pháp lý theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU ("GDPR"). Để đạt được mục đích này, Chúng tôi công bố Chính sách quyền riêng tư này với mục đích duy nhất là thông báo cho khách hàng của chúng tôi ("Người dùng cuối" hoặc "Bạn") với tư cách là chủ thể dữ liệu về các chủ đề bảo vệ dữ liệu cá nhân sau:

 • Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân,
 • Chia sẻ và bảo mật dữ liệu,
 • Bảo mật dữ liệu,
 • Các quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu,
 • Xử lý dữ liệu cá nhân
 • Thông tin liên hệ.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân

Chỉ có một vài cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu mà Chúng tôi sử dụng theo khuôn khổ pháp lý hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xử lý dữ liệu cá nhân tại ESET là việc cần thiết chủ yếu để nhằm thực hiện Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối. ("EULA") với Người dùng cuối (Điều 6 (1) (b) GDPR), áp dụng cho việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của ESET, trừ khi có quy định rõ ràng khác, ví dụ:

 • Cơ sở pháp lý về lợi ích hợp pháp (Điều 6 (1) (f) GDPR), cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu về cách khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và sự hài lòng của họ để cung cấp cho người dùng dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ và trải nghiệm tốt nhất mà Chúng tôi có thể cung cấp. Ngay cả hoạt động tiếp thị cũng được pháp luật hiện hành công nhận là lợi ích hợp pháp, do đó Chúng tôi thường dựa vào cơ sở này để trao đổi thông tin tiếp thị với khách hàng của mình.
 • Sự đồng ý (Điều 6 (1) (a) GDPR), mà Chúng tôi có thể yêu cầu từ Bạn trong các tình huống cụ thể khi chúng tôi coi cơ sở pháp lý này là phù hợp nhất hoặc nếu pháp luật yêu cầu.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (Điều 6 (1) (c) GDPR), ví dụ: quy định các yêu cầu về trao đổi thông tin điện tử, giữ lại chứng từ hóa đơn hoặc thanh toán.

Chia sẻ và bảo mật dữ liệu

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba. ESET là công ty vận hành trên toàn cầu thông qua các thực thể hoặc đối tác liên kết như là một phần trong mạng lưới bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi. Thông tin cấp phép, thanh toán và hỗ trợ kỹ thuật do ESET xử lý có thể được truyền đến và từ các thực thể hoặc đối tác liên kết nhằm mục đích thực hiện Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ.

ESET muốn ưu tiên xử lý dữ liệu của mình tại Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí của bạn (sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi bên ngoài EU) và/hoặc dịch vụ bạn chọn, có thể cần phải chuyển dữ liệu của bạn sang một quốc gia bên ngoài EU. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba liên quan đến điện toán đám mây. Trong những trường hợp này, chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ của mình một cách cẩn thận và đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp thông qua các biện pháp theo hợp đồng cũng như kỹ thuật và tổ chức. Theo quy tắc, chúng tôi đồng ý về các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU, nếu cần thiết, có quy định hợp đồng bổ sung.

Đối với một số quốc gia bên ngoài EU, chẳng hạn như Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, EU đã xác định mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương. Do mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương nên việc chuyển dữ liệu đến những quốc gia này không cần phải xin phép hay thỏa thuận đặc biệt.

Bảo mật dữ liệu

ESET thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm đảm bảo mức độ bảo mật thích hợp cho các rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tính bí mật, toàn vẹn, khả dụng và phục hồi liên tục cho các hệ thống xử lý và dịch vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp có hành vi vi phạm dữ liệu dẫn đến rủi ro cho các quyền và sự tự do của bạn, Chúng tôi sẵn sàng thông báo cho các cơ quan chức trách giám sát có liên quan cũng như Người dùng cuối bị ảnh hưởng với tư cách là chủ thể dữ liệu.

Các quyền của chủ thể dữ liệu

Các quyền của mọi Người dùng cuối đều có ý nghĩa quan trọng và Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng tất cả Người dùng cuối (từ bất kỳ quốc gia thuộc EU hay ngoài EU nào) đều được đảm bảo các quyền sau đây tại ESET. Để thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu hỗ trợ hoặc qua email tại dpo@eset.sk. Nhằm mục đích nhận dạng, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp những thông tin sau: Tên, địa chỉ email và, nếu có, khóa giấy phép hoặc mã số khách hàng và quan hệ liên kết với công ty. Vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác, chẳng hạn như ngày sinh. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng để có thể xử lý yêu cầu của bạn, cũng như nhằm mục đích nhận dạng, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền rút lại sự đồng ý. Quyền rút lại sự đồng ý được áp dụng trong trường hợp xử lý chỉ dựa trên sự đồng ý. Nếu Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra lý do. Việc rút lại sự đồng ý của bạn chỉ có hiệu lực trong tương lai chứ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của dữ liệu đã xử lý trước khi rút lại.

Quyền phản đối. Quyền phản đối việc xử lý được áp dụng trong trường hợp xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của ESET hoặc bên thứ ba. Nếu Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ lợi ích hợp pháp, Bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có quyền phản đối lợi ích hợp pháp mà chúng tôi đặt tên và việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vào bất cứ lúc nào. Phản đối của bạn chỉ có hiệu lực trong tương lai chứ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của dữ liệu đã được xử lý trước khi phản đối. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, vậy thì không cần phải đưa ra lý do phản đối của bạn. Điều này cũng áp dụng với mục đích tạo hồ sơ miễn là việc đó có liên quan tới việc tiếp thị trực tiếp như vậy. Trong tất cả các trường hợp còn lại, chúng tôi yêu cầu bạn phải thông báo ngắn gọn cho chúng tôi về khiếu nại của bạn đối với lợi ích chính đáng của ESET trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng, trong một số trường hợp, mặc dù bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi vẫn có quyền tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý khác, ví dụ như để thực hiện hợp đồng.

Quyền truy cập. Với tư cách là một chủ thể dữ liệu, bạn có quyền nhận miễn phí thông tin về dữ liệu của mình do ESET lưu trữ vào bất cứ lúc nào.

Quyền chỉnh sửa. Nếu chúng tôi vô tình xử lý dữ liệu cá nhân không chính xác về bạn, bạn có quyền chỉnh sửa dữ liệu này.

Quyền xóa và quyền hạn chế xử lý. Là tư cách là một chủ thể dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Ví dụ: nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, có sự đồng ý của bạn, bạn rút lại sự đồng ý đó và không có cơ sở pháp lý nào khác, ví dụ như hợp đồng, khi đó Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ bị xóa ngay khi không còn cần đến dữ liệu đó nữa cho các mục đích đã nêu khi kết thúc thời gian lưu giữ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích duy nhất là tiếp thị trực tiếp và bạn đã thu hồi sự đồng ý của mình hoặc phản đối lợi ích chính đáng cơ sở của ESET, Chúng tôi sẽ hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi chúng tôi đưa dữ liệu liên lạc của bạn vào danh sách đen nội bộ của mình để tránh liên lạc không mong muốn. Nếu không, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa.

Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể được yêu cầu lưu trữ dữ liệu của bạn cho đến khi hết hạn nghĩa vụ và thời hạn lưu giữ do nhà lập pháp hoặc cơ quan giám sát ban hành. Nghĩa vụ và thời gian lưu giữ cũng có thể tuân theo luật của Slovakia. Sau đó, dữ liệu tương ứng sẽ bị xóa như bình thường.

Quyền đối với khả năng chuyển đổi dữ liệu. Chúng tôi rất vui khi cung cấp cho Bạn, với tư cách là một chủ thể dữ liệu, dữ liệu cá nhân do ESET xử lý ở định dạng XLS.

Quyền gửi khiếu nại. Với tư cách là chủ thể dữ liệu, Bạn có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan chức trách giám sát vào bất cứ lúc nào. ESET phải tuân theo quy định của pháp luật Slovak và Chúng tôi phải chịu sự ràng buộc của pháp định bảo vệ dữ liệu như là một phần của Liên minh Châu Âu. Cơ quan giám sát dữ liệu có liên quan là Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Slovak, đặt tại Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Các dịch vụ do ESET cung cấp được thực hiện trong sản phẩm của chúng tôi được cung cấp theo các điều khoản của EULAnhưng một vài trong số chúng có thể yêu cầu sự chú ý cụ thể. Chúng tôi muốn cung cấp cho Bạn nhiều chi tiết hơn về việc thu thập dữ liệu có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau theo mô tả trong Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và sản phẩm tài liệu. Để tất cả các dịch vụ này có thể hoạt động, Chúng tôi cần thu thập thông tin sau:

Dữ liệu cấp phép và thanh toán. Tên, địa chỉ email, khóa giấy phép và (nếu có) địa chỉ, quan hệ liên kết với công ty và dữ liệu thanh toán được ESET thu thập và xử lý để tạo điều kiện cho việc kích hoạt giấy phép, chuyển giao khóa giấy phép, nhắc nhở khi hết hạn, yêu cầu hỗ trợ, xác minh giấy phép là thật, cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các thông báo khác, bao gồm thông điệp tiếp thị phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc sự đồng ý của Bạn. Pháp luật quy định ESET có nghĩa vụ lưu giữ thông tin thanh toán trong thời gian 10 năm, tuy nhiên thông tin cấp phép sẽ được ẩn danh không muộn hơn 12 tháng sau khi giấy phép hết hạn.

Cập nhật và các số liệu thống kê khác. Thông tin xử lý bao gồm thông tin liên quan đến quá trình cài đặt và máy tính của bạn, bao gồm nền tảng mà sản phẩm của chúng tôi được cài đặt trên đó và thông tin về các hoạt động và chức năng của các sản phẩm của chúng tôi như hệ điều hành, thông tin phần cứng, chứng thư cài đặt, chứng chỉ giấy phép, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, cài đặt cấu hình của sản phẩm, tất cả đều được xử lý nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cập nhật và nâng cấp cũng như bảo trì, an ninh và cải thiện cơ sở hạ tầng phụ trợ của chúng tôi.

Thông tin này được lưu giữ bên cạnh thông tin nhận dạng cần thiết cho mục đích cấp phép và thanh toán vì thông tin này không yêu cầu định danh Người dùng cuối. Thời gian lưu giữ có thể lên đến 4 năm.

Hệ thống Danh tiếng ESET LiveGrid®. Hàm băm một chiều liên quan đến xâm nhập được xử lý cho mục đích của Hệ thống Danh tiếng ESET LiveGrid®, giúp cải thiện hiệu quả của các giải pháp chống phần mềm độc hại bằng cách so sánh tệp quét với cơ sở dữ liệu về các mục nằm trong danh sách trắng và danh sách đen trên đám mây. Người dùng cuối không bị định danh trong quá trình này.

Hệ thống Phản hồi ESET LiveGrid®. Các mẫu nghi ngờ và dữ liệu mô tả từ khắp nơi như là một phần của Hệ thống Phản hồi ESET LiveGrid® là hệ thống cho phép ESET phản ứng ngay lập tức với nhu cầu của người dùng cuối và giúp chúng tôi luôn phản hồi với các mối đe dọa mới nhất. Chúng tôi phụ thuộc vào Bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi phụ thuộc vào Bạn cung cấp cho chúng tôi

 • Thông tin thm nhiễm như các mẫu virus tiềm ẩn và các chương trình độc hại khác và thông tin đáng ngờ; các đối tượng có thể không an toàn hoặc có thể không mong muốn, không chắc chắn như các tệp thực thi, email do Bạn báo cáo là thư rác hoặc do sản phẩm của chúng tôi dựng cờ đánh dấu;
 • Thông tin về việc sử dụng Internet như địa chỉ IP và thông tin địa lý, gói dữ liệu IP, URL và các khung dữ liệu ethernet;
 • Các tệp dump khi chương trình bị treo và thông tin trong đó.

Chúng tôi không muốn thu thập dữ liệu của bạn ngoài phạm vi này, nhưng đôi khi chúng ta không thể ngăn chặn được điều này. Dữ liệu vô tình thu thập được có ghể bao gồm chính phần mềm độc hại (thu thập được mà bạn không biết hoặc cho phép) hoặc như là một phần của tên tệp hoặc URL và Chúng tôi không dự định để dữ liệu này hình thành một phần của các hệ thống của chúng tôi hoặc xử lý dữ liệu cho mục đích được tuyên bố trong Chính sách quyền riêng này.

Tất cả thông tin thu được và xử lý thông qua Hệ thống Phản hồi ESET LiveGrid® đều được sử dụng mà không cần định danh Người dùng cuối.

Đánh giá bảo mật thiết bị kết nối mạng. Để cung cấp chức năng đánh giá bảo mật, Chúng tôi xử lý tên mạng cục bộ và thông tin về các thiết bị trong mạng cục bộ của bạn, chẳng hạn như sự hiện diện, loại, tên, địa chỉ IP và địa chỉ MAC của thiết bị trong mạng cục bộ của bạn liên quan đến thông tin giấy phép. Thông tin cũng bao gồm loại bảo mật không dây và loại mã hóa không dây cho các thiết bị định tuyến. Thông tin giấy phép định danh Người dùng cuối sẽ được ẩn danh không muộn hơn 12 tháng sau khi giấy phép hết hạn.

Hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin và dữ liệu liên hệ và cấp phép có trong yêu cầu hỗ trợ của bạn có thể được yêu cầu cho dịch vụ hỗ trợ. Dựa trên kênh Bạn chọn để liên hệ với chúng tôi, Chúng tôi có thể thu thập địa email, số điện thoại, thông tin giấy phép, chi tiết sản phẩm và mô tả của vụ việc hỗ trợ của bạn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin khác để tạo thuận lợi cho dịch vụ hỗ trợ. Dữ liệu được xử lý cho hỗ trợ kỹ thuật được lưu trữ trong 4 năm.

Bảo vệ chống lại việc sử dụng sai dữ liệu. Nếu bạn tạo Tài khoản ESET HOME trên https://home.eset.com và đánh dấu thiết bị của mình bị mất thông qua chức năng Anti-theft, thông tin sau đây sẽ được thu thập và xử lý: dữ liệu vị trí, ảnh chụp màn hình, dữ liệu về cấu hình của máy tính và dữ liệu được ghi lại bởi camera của máy tính. Dữ liệu thu thập được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi hoặc máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi với thời gian lưu giữ là 3 tháng.

Phân tích sử dụng và lỗi. Dựa trên đồng ý chọn tham gia của bạn, chúng tôi sẽ thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi để kiểm tra hiệu suất của chúng và cải thiện chúng cho người dùng của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập có thể bao gồm các hành động và sự kiện khác nhau của người dùng xảy ra trong sản phẩm (ví dụ: khởi chạy ứng dụng, cập nhật ứng dụng, thời lượng phiên, mua trong ứng dụng), thông tin về thiết bị, nền tảng hoặc hệ điều hành được sử dụng, cũng như dữ liệu liên quan đến tuổi, giới tính, vị trí và sở thích của bạn, có thể được liên kết với các mã định danh khác nhau (ví dụ: các ID cài đặt). Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các sự cố ứng dụng (như thông tin thiết bị, mã định danh cài đặt, dấu vết sự cố, tệp minidump sự cố) để có được cái nhìn sâu sắc về sự cố, tìm hiểu về nguyên nhân của sự cố và đảm bảo sản phẩm vẫn hoạt động đầy đủ. Để thu thập và phân tích những dữ liệu đó, chúng tôi sử dụng Chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng (nơi chỉ xử lý dữ liệu đo từ xa ẩn danh) và các dịch vụ của Google để có được cái nhìn sâu sắc hơn. Để tìm hiểu thêm về việc xử lý dữ liệu của bạn bởi Google, hãy tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Google có liên quan.

Xử lý cho mục đích tiếp thị. Nếu bạn chọn đồng ý với chúng tôi về mục đích tiếp thị, Chúng tôi và các đối tác tiếp thị của chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu về việc bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi để đánh giá hiệu suất của các hoạt động tiếp thị trực tuyến của chúng tôi, hiểu rõ hơn sở thích của bạn và hiển thị cho bạn quảng cáo trực tuyến phù hợp hơn với bạn. Dữ liệu được thu thập có thể bao gồm các hành động và sự kiện khác nhau của người dùng xảy ra trong sản phẩm (ví dụ: khởi chạy ứng dụng, cập nhật ứng dụng, thời lượng phiên, mua trong ứng dụng), thông tin về thiết bị, nền tảng hoặc hệ điều hành được sử dụng, cũng như dữ liệu liên quan đến tuổi, giới tính, vị trí và sở thích của bạn, có thể được liên kết với các mã định danh khác nhau (các ID cài đặt, di động và ID). Chúng tôi sử dụng Google để thu thập và phân tích dữ liệu đó hộ chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về việc xử lý dữ liệu của bạn bởi Google, hãy tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Google có liên quan.

Xin lưu ý rằng nếu người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không phải là Người dùng cuối đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ và ký kết Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối với Chúng tôi, (ví dụ: nhân viên của Người dùng cuối, thành viên gia đình hoặc người được Người dùng cuối cho phép sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, việc xử lý dữ liệu được thực hiện vì lợi ích hợp pháp của ESET theo ý nghĩa của Điều 6 (1) f) GDPR để cho phép người dùng được Người dùng cuối ủy quyền sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Chúng tôi cung cấp theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

Thông tin liên hệ

Nếu Bạn muốn thực hiện quyền của mình với vai trò là chủ thể dữ liệu hoặc Bạn có cu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk