Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt

Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play trên thiết bị Android của bạn và tìm ESET Mobile Security (hoặc chỉ cần ESET):

google_play

Ngoài ra, hãy truy cập liên kết hoặc quét mã QR dưới đy bằng ứng dụng quét mã QR trên thiết bị di động của bạn:

QR_code_GP

 

Hoặc truy cập hướng dẫn cài đặt từng bước của chúng tôi (bài viết này không có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ).

 

Khi ESET Mobile Security được cài đặt, chạm vào Mở để khởi tạo trình hướng dẫn bắt đầu.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và các tài nguyên trên thiết bị Android của bạn, ESET Mobile Security cần có quyền truy cập vào các chức năng của thiết bị và trong một số trường hợp có quyền kiểm soát những chức năng này. Để biết thông tin giải thích chi tiết về từng kiểu quyền và cách sử dụng, hãy xem bảng trong bài viết Cơ sở kiến thức. (Bài viết này chỉ có ở một số ngôn ngữ.)