Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Yêu cầu hệ thống tối thiểu

Để cài đặt ESET Mobile Security, thiết bị Android của bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

Hệ điều hành: androidAndroid  6 (Marshmallow) trở lên

Độ phn giải màn hình cảm ứng: tối thiểu 240x320 px

CPU: 500+ MHz ARM7+

RAM: 512+ MB

Kết nối internet

important

Hỗ trợ loại trừ

Các thiết bị hai SIM và thiết bị đã bị root (can thiệp vào hệ thống) không được hỗ trợ. Các tính năng Anti-Theft và Lọc cuộc gọi không khả dụng trên máy tính bảng không hỗ trợ gọi điện thoại hoặc nhắn tin.

Android Go không được hỗ trợ.

ESET Mobile Security cần có các dịch vụ của Google Play hoạt động đúng cách. ESET Mobile Security không được hỗ trợ trên các thiết bị không có dịch vụ Google Play như một số thiết bị Huawei.

Các tính năng Anti-Theft Thẻ SIM Tin cậy và Lệnh Tin nhắn SMS sẽ không khả dụng trên các thiết bị CDMA và thiết bị không hỗ trợ nhắn tin văn bản.

Chức năng của một số tính năng phụ thuộc vào phiên bản HĐH.