Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłącz proces

W niektórych przypadkach określenie niezawodnego wzorca lokalizacji i nazw plików jest niemożliwe, ale można zamiast tego wyłączyć nazwę procesu.


important

Pliki, które wyłączony proces utworzył, lub którymi manipuluje, nie są skanowane pod kątem obecności zagrożeń i przesyłane.

1.Zaloguj się do konsoli internetowej i kliknij kolejno pozycje Polityki > Nowa polityka.
 

2.W sekcji Podstawowa nadaj polityce odpowiednią nazwę.
 

3.W obszarze Ustawienia wybierz pozycję ESET Endpoint for Windows (lub odpowiedni zgodny produkt).
 

4.Kliknij kolejno Zabezpieczenia > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Procesy wyłączone ze skanowania > Edytuj.
 
exclusions_6
 

5.Kliknij przycisk Dodaj wprowadź nazwę procesu (pełen adres pliku wykonywalnego), a następnie kliknij przyciski OK > Zapisz.
 
exclusions_7
 

6.Kliknij pozycję Przypisz > Przypisz i wybierz odpowiednie komputery lub grupy.
 
exclusions_5
 

7.Kliknij przyciski OK > Zakończ, aby zapisać i zastosować politykę.