Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przeglądanie liczby przesłanych plików

Narzędzie do raportowania konsoli zarządzania służy do zliczania plików przesyłanych na serwery ESET LiveGuard Advanced.

I. Tworzenie listy przesłanych plików

1.Z poziomu konsoli internetowej przejdź do menu Raporty > Nowy szablon raportu.
 
list_of_files_1
 

2.Nadaj szablonowi odpowiednią nazwę i kategorię.
 

3.Przejdź do obszaru Wykres.
 
list_of_files_2
 

4.W obszarze Wykres zaznacz tylko pole wyboru Wyświetl tabelę i przejdź do obszaru Dane.
 
list_of_files_3
 

5.W obszarze Dane kliknij pozycję Dodaj kolumnę i dodaj następujący wpis:
Komputer – Nazwa komputera
ESET LiveGuard - Identyfikator URI obiektu
ESET LiveGuard - Godzina wystąpienia
ESET LiveGuard - Zawartość pliku została wysłana
 

6.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać szablon raportu.
 

7.W menu Raporty przejdź do raportów usługi ESET LiveGuard.
 

8.Znajdź nowy szablon raportu i wygeneruj plik CSV.
 
list_of_files_7

Analiza danych

Następujące procedura wymaga oprogramowania innej firmy (edytora arkuszy kalkulacyjnych oraz podstawowych umiejętności analizy danych)

1.Otwórz wyeksportowany plik CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych, na przykład Microsoft Excel.
 

2.Podziel dane na dwie kolumny. W programie Microsoft Excel wybierz pierwszą kolumnę, przejdź do pozycji Dane > Tekst jako kolumny.
 
list_of_files_9
 

3.Wybierz opcje Rozdzielany > Dalej.
 

4.Jako ogranicznik wybierz tylko średnik i kliknij przyciski Dalej > Zakończ.
 
list_of_files_10

Przeprowadź analizę danych.

Sugerowane kroki analizy

1.Usuń wiersze, w których pozycja Zawartość pliku została wysłana ma wartość Nie.
 

2.Posortuje dane malejąco na podstawie kolumny Czas wystąpienia.
 

3.Wybierz żądany przedział czasu, na przykład ostatnie 30 dni, i skopiuj datę do następnego arkusza.
 

4.W następnym arkuszu posortuj dane na podstawie kolumny Nazwa komputera.
 

5.Policz liczbę wierszy (przesłanych plików) dla każdej nazwy komputera.