Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienie dotyczące wykrytych zagrożeń

W konsoli zdalnego zarządzania możesz utworzyć powiadomienie dla każdego pliku oznaczonego przez usługę ESET LiveGuard Advanced jako zagrożenie.

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 

2.Kliknij pozycję Powiadomienia > Nowe powiadomienie.
 
notif_1
 

3.Wpisz nazwę i opcjonalnie opis dla nowego powiadomienia.
 

4.Kliknij poniższy przełącznik, aby włączyć powiadomienia, a następnie kliknij Kontynuuj.
 
notif_2
 

5.W sekcji Konfiguracja z menu rozwijanego Zdarzenie wybierz pozycję Zdarzenia na zarządzanych komputerach, a następnie z menu rozwijanego Kategoria wybierz pozycję Wykrycie antywirusowe.
 

6.Opcjonalnie możesz zmienić monitorowaną grupę statyczną. Tylko komputery w tej grupie i jej podgrupach, do których użytkownik ma uprawnienia, są monitorowane dla tego powiadomienia.
 

7.Zachowaj operator AND, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz pozycję Nazwa wykrycia.
 

8.Ustaw filtr operatora jest jedną z wartości i wprowadź w polu tekstowym ciąg ESET LiveGuard, a następnie kliknij Kontynuuj.
 
notif_3
 

9.W obszarze Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie można wybrać ustawienia zaawansowane częstotliwości dla dystrybucji powiadomienia.
 

10. W oknie Dystrybucja skonfiguruj odpowiedni kanał dystrybucji.
 

11. Zapisz powiadomienie.


note

Użytkownicy ESET File Security for Windows

Przed czerwcem 2021 r. nazwa wykryć zgłaszanych przez ESET Server Security brzmiała: Zablokowane EDTD. Od tego czasu zostało to ujednolicone do Dynamic Threat Defense, a następnie zmieniono nazwę na ESET LiveGuard.