Wyłącz foldery

Uwzględniaj foldery projektów

Użytkownicy korzystający z narzędzi programistycznych (np. Visual Studio) mogą wyłączyć foldery używane do kompilowania projektów. Podczas kompilowania powstaje wiele nowych plików, które usługa ESET LiveGuard Advanced mogłaby przesłać do analizy. Można zapobiec przesyłaniu nadmiernej liczby plików do usługi ESET LiveGuard Advanced, np. wyłączając folder projektów D:\Projects\*.

Proces wyłączania folderów


warning

Przy dodawaniu wyłączenia zawsze należy mieć na uwadze bezpieczeństwo. Sprawdź, które aplikacje mogą zapisywać w wyłączanej lokalizacji i jak wyłączenie tej lokalizacji może być nadużyte przez innych.

1.Zaloguj się do konsoli internetowej i kliknij kolejno pozycje Polityki > Nowa polityka.

 

2.W sekcji Podstawowa nadaj polityce odpowiednią nazwę.

 

3.W obszarze Ustawienia wybierz pozycję ESET Endpoint for Windows (lub odpowiedni zgodny produkt).

 

4.Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze

 

exclusions_1

5.Przełącz suwaki ESET LiveGrid i ESET LiveGuard Advanced na pozycję włączoną.
 

exclusions_2

6.W obszarze Wyłączenia włącz opcję Wyłączenia i kliknij pozycję Edytuj.

 

exclusions_3

7.Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź wyłączenie. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK > Zapisz.

 

Przykłady wyłączeń:

 

C:\MyProjects\*

*\DEVtool\debug\*

 


note

W wyłączeniach można używać znaków * i ?. (* — dla każdego ciągu; ? — dla każdego pojedynczego znaku)

Wyłączenia nie uwzględniają wielkości liter.

Wyłączenia nie mogą zawierać zmiennych systemowych ani wyrażeń regularnych.

 

exclusions_4

8.Kliknij pozycję Przypisz > Przypisz i wybierz odpowiednie komputery lub grupy.
 

exclusions_5

9.Kliknij przyciski OK > Zakończ, aby zapisać i zastosować politykę.

 

Można również sprawdzać i wyłączać procesy.