ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Araçlar

Araçlar menüsü, ek güvenlik sunan ve ESET Internet Security yönetimini basitleştirmeye yardımcı olan özellikler içerir. Aşağıdaki araçlar kullanılabilir:

ICON_LOG_FILES Günlük dosyaları

ICON_RUNNING_PROCESSES Çalışan işlemler (ESET Internet Security ürününde ESET LiveGrid® etkinse)

ICON_PROTECTION_STATISTICS Güvenlik raporu

ICON_NETWORK_CONNECTIONS Ağ bağlantıları (Kişisel güvenlik duvarı ESET Internet Security ürününde etkinse)

ICON_SYSINSPECTOR ESET SysInspector

ICON_SCHEDULER Zamanlayıcı

ICON_SPECIAL_CLEANER Sistem temizleyici

ICON_HOME_NETWORK Ağ Denetçisi

ICON_SUBMIT_SAMPLE Örneği analiz için gönder (ESET LiveGrid® yapılandırmanıza bağlı olarak kullanılamıyor olabilir).

ICON_QUARANTINE Karantina

PAGE_TOOLS