ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Bulut tabanlı koruma

ESET LiveGrid® (ESET ThreatSense.Net gelişmiş erken uyarı sistemi üzerine kurulmuştur), dünya genelindeki ESET kullanıcılarının gönderdiği verilerden yararlanır ve bunları ESET Araştırma Laboratuvarı'na gönderir. Şüpheli örnekleri ve meta verileri sağlayan ESET LiveGrid®, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hemen harekete geçmemizi ve en son tehditler hakkında ESET'in tepki verebilmesini sağlar.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

ESET LiveGrid® bilinirlik sistemini etkinleştirebilirsiniz

ESET LiveGrid® bilinirlik sistemi bulut tabanlı beyaz ve kara liste özelliği sunar.

Doğrudan programın arabiriminden veya ESET LiveGrid® ürünündeki ek bilgileri içeren bağlam menüsünden Çalışan işlemlerin ve dosyaların bilinirliğini kontrol edebilirsiniz.

ESET LiveGrid® Geri bildirim sistemini etkinleştirebilirsiniz

ESET LiveGrid® bilinirlik sistemine ek olarak, ESET LiveGrid® geri bildirim sistemi yeni tespit edilen tehditlerle ilişkili olarak bilgisayarınız hakkındaki bilgileri toplar. Bu bilgiler şunları içerebilir:

Tehdidin ortaya çıkmış olduğu dosyanın örneği veya kopyası

Dosyanın yolu

Dosya adı

Tarih ve saat

Tehdidin bilgisayarınızda ortaya çıktığı işlem

Bilgisayarınızın işletim sistemi ile ilgili bilgiler

Varsayılan olarak ESET Internet Security, şüpheli dosyaları ayrıntılı analiz için ESET Virüs Laboratuvarı'na gönderecek şekilde yapılandırılmıştır. .doc veya .xls gibi uzantılara sahip dosyalar daima hariç tutulur. Siz veya şirketinizin göndermek istemediği belirli dosyalar varsa, onların uzantılarını da ekleyebilirsiniz.


note

Alakalı verileri gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası'na başvurun.

ESET LiveGrid® aracını etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz

Yazılımdaki işlevlerin hiçbirini kaybetmezsiniz, ancak bazı durumlarda ESET Internet Security ürünü, ESET LiveGrid® etkinleştirildiğinde yeni tehditlere daha hızlı yanıt verebilir. Daha önce ESET LiveGrid® kullandıysanız ve devre dışı bıraktıysanız, gönderilecek veri paketleri kalmış olabilir. Devre dışı bıraktıktan sonra bile bu paketler ESET'e gönderilir. Mevcut tüm bilgiler gönderildikten sonra başka paket oluşturulmaz.


note

ESET LiveGrid® İle ilgili daha fazla bilgi sözlükten edinilebilir.

ESET Internet Security ürününde ESET LiveGrid® aracının etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması için İngilizce ve diğer çeşitli dillerde sunulan resimli talimatlarımıza bakın.


Gelişmiş ayarlarda bulut tabanlı koruma yapılandırması

ESET LiveGrid® gelişmiş ayarlarına erişmek için Gelişmiş ayarlar > Tespit Altyapısı > Bulut Tabanlı Koruma'yı açın.

ESET LiveGrid® Bilinirlik sistemini etkinleştir (önerilir) – ESET LiveGrid® bilinirlik sistemi, taranan dosyaları buluttaki beyaz ve kara listelerde yer alan öğelerden oluşan veri tabanıyla karşılaştırarak ESET anti-malware çözümlerinin etkisini artırır.

ESET LiveGrid® Geri bildirim sistemini etkinleştir – Alakalı gönderim verilerini (aşağıdaki Örneklerin gönderimi bölümünde açıklanmaktadır), kilitlenme raporları ve istatistiklerle birlikte daha fazla analiz için ESET Araştırma laboratuvarına gönderir.

Kilitlenme raporlarını ve tanılama verilerini gönder – Kilitlenme raporları ve modül belleği döküm dosyaları gibi ESET LiveGrid® ile ilgili tanılama verilerini gönderin. ESET'in sorunları tespit etmesine, ürünleri iyileştirmesine ve son kullanıcı korumasını daha iyi hale getirmesine yardımcı olmak için bu özelliği etkin halde bırakmanızı öneririz.

Anonim istatistikleri gönder – ESET'in yeni tespit edilen tehditler hakkında tehdit adı, algılama tarihi ve saati, algılama yöntemi ve ilgili meta veriler, ürün sürümü ve yapılandırması gibi bilgilerin yanı sıra sisteminiz hakkındaki bilgileri toplamasına izin verir.

İletişim e-posta adresi (isteğe bağlı) – Şüpheli dosyalar içine iletişim e-posta adresiniz de dahil edilebilir ve analiz için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulursa sizinle iletişim kurmak için kullanılabilir. Daha fazla bilgi gerekmedikçe ESET'ten herhangi bir yanıt almayacağınızı unutmayın.

Örneklerin gönderimi

Örneklerin manuel olarak gönderilmesi - Örnekleri, içerik menüsündeki Karantina veya Araçlar bölümünden manuel olarak ESET'e gönderme seçeneğini etkinleştirir.

Algılanan örneklerin otomatik gönderimi

Gelecekte tespit düzeyini iyileştirmemize yardımcı olmak amacıyla analiz için ESET'e ne tür örnekler gönderileceğini seçin (varsayılan maksimum örnek boyutu 64 MB'dir). Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Algılanan tüm örneklerAlgılama altyapısı tarafından algılanan tüm nesneler (tarayıcı ayarlarında etkinleştirildiğinde istenmeyen türden olabilecek uygulamalar da dahil).

Belgeler dışındaki tüm örneklerBelgeler dışında algılanan nesnelerin tümü (aşağıya bakın).

Gönderme – Algılanan nesneler, ESET'e gönderilmez.

Şüpheli örneklerin otomatik gönderimi

Bu örnekler, tespit altyapısı tarafından tespit edilmezse yine de ESET'e gönderilir. Örneğin, tespitten neredeyse kaçmış olan örnekler veya ESET Internet Security koruma modüllerinden biri tarafından şüpheli olarak değerlendirilen veya anlaşılmaz davranış gösterdiği belirtilen örnekler (varsayılan maksimum örnek boyutu 64 MB'dir).

Yürütülebilir dosyalar – .exe, .dll, .sys gibi yürütülebilir dosyaları içerir.

Arşivler – Şunun gibi arşiv dosyası türlerini içerir: .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Komut dosyaları – .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1 gibi komut dosyası türlerini içerir.

Diğer – Şunlar gibi dosya biçimlerini içerir: .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

İstenmeyen türde olabilecek e-postalar – Bu, daha ayrıntılı analiz için olası spam bölümlerini veya spam e-postalarının tamamını ESET'e gönderir. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, sizin için gelecekteki spam algılamasına yönelik iyileştirmeler dahil olmak üzere Genel spam algılamasını geliştirir.

Belgeler – Etkin içeriği olan veya olmayan Microsoft Office ya da PDF belgelerini içerir.
arrow_down_home Dahil edilen tüm belge dosyası türlerinin listesi için genişlet

Tarama dışı bırakma

Tarama dışı bırakma filtresi, belirli dosyaları/klasörleri gönderimden hariç tutmanıza olanak tanır (örneğin belgeler veya elektronik tablolar gibi gizli bilgiler içerebilecek dosyaları hariç tutmak için faydalı olabilir). Listelenen dosyalar, şüpheli kod içerse bile hiçbir zaman analiz için ESET laboratuvarına gönderilmez. En yaygın kullanılan dosya türleri (.doc, vs.) varsayılan olarak tarama dışı bırakılır. İstendiğinde tarama dışında bırakılan dosyalar listesine ekleyebilirsiniz.


example

Download.domain.com üzerinden indirilen dosyaları tarama dışı bırakmak için Gelişmiş ayarlar > Tespit Altyapısı > Bulut tabanlı koruma > Örnek gönderme'ye gidin ve Tarama dışı öğeler'in yanındaki Düzenle'ye tıklayın. .download.domain.com adresini tarama dışı öğe olarak ekleyin.

Örneklerin maksimum boyutu (MB) – Otomatik olarak gönderilen örneklerin maksimum boyutunu (1-64 MB) tanımlar.