ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin korunması bir Veri Denetleyicisi ("ESET" veya "Biz") olan ve Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic adresinde mukim ve Bratislava I. Bölge Mahkemesinin Ticari Sicil Kaydında Bölüm Sro, Giriş No 3586/B, İşyeri Sicil Numarası: 31333532 olan ESET, spol. s r. o. için özellikle önemlidir. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") altında yasal olarak standartlaştırılan şeffaflık gereksinimine uymayı istiyoruz. Bu amaçla, bu Gizlilik Politikasını yalnızca veri öznesi olarak müşterimizi ("Son Kullanıcı" veya "Siz") şu kişisel veri koruma konuları hakkında bilgilendirmek için yayınlamaktayız:

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Yasal Dayanak,

Veri Paylaşımı ve Gizlilik,

Veri Güvenliği,

Veri Öznesi Olarak Haklarınız,

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

İletişim bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Yasal Dayanak

Veri işleme için yalnızca birkaç yasal dayanak vardır ve Biz, bu dayanakları kişisel verilerin korunması ile ilgili geçerli yasal çerçeveye uygun olarak kullanırız. ESET'te kişisel verilerin işlenmesi, genel olarak, Son Kullanıcı ile yapılan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") (Madde 6 (1) (b) GDPR), şartlarının uygulanması için temel olarak gereklidir ve aşağıdaki örnekteki gibi başka bir şekilde belirtilmediği takdirde ESET ürün ve hizmetlerinin sağlanması için geçerlidir:

Kullanıcılarımıza sunabileceğimiz en iyi korumayı, desteği ve deneyimi sağlamak için müşterilerimizin Hizmetlerimizi nasıl kullandığıyla ve memnuniyetiyle ilgili verileri işlememize olanak sağlayan kanuni menfaatlere ilişkin yasal zemin (Madde 6 (1) (f) GDPR). Pazarlama bile geçerli kanunlar tarafından meşru bir menfaat olarak görülmektedir. Bu nedenle, genellikle müşterilerimizle pazarlama iletişimimiz için bu zemine güveniriz.

Bu yasal zemini en uygun zemin olarak kabul ettiğimizde veya yasalarca gerekli görüldüğünde belirli durumlarda Sizden talep ettiğimiz onay (Madde. 6 (1) (a) GDPR).

Bir yasal yükümlülükle, örneğin elektronik iletişim, faturanın saklanması veya faturalandırma belgeleri için gereksinimlere uygunluk (Madde 6 (1) (c) GDPR).

Veri Paylaşımı and Gizlilik

Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız. Ancak ESET; satış, hizmet ve destek ağımızın bir parçası olarak bağlı şirketler veya iş ortakları üzerinden global olarak faaliyet gösteren bir şirkettir. ESET tarafından işlenen lisanslar, faturalandırma ve teknik destek bilgileri, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) şartlarının (örneğin hizmetleri sağlama veya destek sunma) yerine getirilmesi amacıyla, bağlı kuruluşlar veya iş ortaklarına ya da bu kurumlardan tarafımıza aktarılabilir.

ESET, verilerini Avrupa Birliği'nde (AB) işlemeyi tercih eder. Ancak konumunuza (ürünlerimizin ve/veya hizmetlerimizin AB dışında kullanımına) ve/veya seçtiğiniz hizmete bağlı olarak, verilerinizin AB dışında bir ülkeye aktarılması gerekebilir. Örneğin, bulut bilgi işlemle bağlantılı olarak üçüncü taraf hizmetlerini kullanırız. Bu durumlarda, hizmet sağlayıcılarımızı dikkatlice seçer ve sözleşme yoluyla, teknik ve organizasyonel önlemlerle birlikte uygun bir veri koruması düzeyine sahip olduğumuzdan emin oluruz. Kural olarak, gerekirse, ek sözleşme düzenlemeleriyle birlikte AB standart sözleşme maddeleri üzerinde anlaşmaya varırız.

AB dışındaki bazı ülkelerde (örneğin Birleşik Krallık ve İsviçre) AB, halihazırda karşılaştırılabilir bir veri koruması düzeyi belirlemiştir. Karşılaştırılabilir veri koruması düzeyine bağlı olarak, verilerin bu ülkelere aktarımı için özel yetkilendirme veya sözleşme gerekmemektedir.

Veri Güvenliği

ESET, potansiyel risklere uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Gizlilik, doğruluk, sistemlerin ve hizmetlerin kullanılabilirliği ve dayanıklılığını sürekli olarak sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Ancak haklarınız ve özgürlüklerinize yönelik bir riskle sonuçlanan veri ihlali durumunda ilgili yetkili kurumu ve veri özneleri olarak etkilenen Son Kullanıcıları bilgilendirmeye hazırız.

Veri Öznesinin Hakları

Her Son Kullanıcının hakları önemlidir ve (herhangi bir AB ülkesindeki veya AB olmayan herhangi bir ülkedeki) tüm Son Kullanıcıların aşağıdaki haklarının ESET tarafından garanti edildiğini size bildirmek isteriz. Veri öznesi olarak haklarınızı kullanmak için destek formu üzerinden veya dpo@eset.sk e-posta adresinden e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tanımlama amaçlarına yönelik olarak sizden şu bilgiler istenir: Ad, e-posta adresi ve (varsa) lisans anahtarı veya müşteri numarası ve şirket ilişikliği. Lütfen bize doğum tarihi gibi diğer kişisel verileri göndermekten kaçının. İsteğinizi işleyebilmenin yanı sıra tanımlama amaçlarına yönelik olarak da kişisel verilerinizi işleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Onayı Geri Çekme Hakkı. Onayı geri çekme hakkı, yalnızca onaya dayalı olarak işleme durumunda geçerlidir. Kişisel verilerinizi onayınıza dayalı olarak işlersek herhangi bir zamanda herhangi bir neden belirtmeksizin onayı geri çekme hakkınız vardır. Onayınızı geri çekmek, yalnızca gelecekte geçerli olur ve onayın geri çekilmesinden önce işlenen verilerin yasallığı bu durumdan etkilemez.

İtiraz Hakkı. İşlemeye itiraz etme hakkı, ESET'in veya üçüncü tarafların yasal çıkarına dayalı olarak işleme durumunda geçerlidir. Yasal bir çıkarı korumak için kişisel verilerinizi işlersek veri öznesi olarak Sizin, tarafımızca belirtilen yasal çıkara ve kişisel verilerinizin işlemesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır. İtirazınız yalnızca gelecek için etkilidir ve itirazdan önce işlenen verilerin yasallığı bu durumdan etkilenmez. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak işlersek itirazınız için neden belirtmek gerekli değildir. Bu aynı zamanda, ilgili doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu sürece, profil oluşturma için de geçerlidir. Tüm diğer durumlarda, kişisel verilerinizi işlememiz için ESET'in yasal çıkarına yönelik şikayetlerinizi bize kısaca bildirmenizi rica ederiz.

Onayınızı geri çekmenize rağmen bazı durumlarda, kişisel verilerinizi başka bir yasal temele dayanarak, örneğin bir sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla işlemeye devam etme hakkına sahip olduğumuzu lütfen unutmayın.

Erişim Hakkı. Bir veri öznesi olarak ESET tarafından depolanan verilerinizle ilgili bilgileri herhangi bir zamanda ücretsiz olarak alma hakkınız vardır.

Düzeltme Hakkı. Sizinle ilgili hatalı kişisel verileri yanlışlıkla işlememiz halinde bunun düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.

Silme Hakkı ve İşlemenin Kısıtlanması Hakkı. Bir veri öznesi olarak, kişisel verilerinizin silinmesini veya bu verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizi örneğin onayınız ile işlememiz, onayı geri çekmeniz ve sözleşme gibi başka bir yasal dayanak olmaması halinde kişisel verilerinizi hemen sileriz. Ayrıca kişisel verileriniz, saklama süremizin sonunda bu veriler için belirtilen amaçlara yönelik olarak artık gerekli olmadığı anda silinir.

Kişisel verilerinizi yalnızca doğrudan pazarlama amacına yönelik olarak kullanırsak ve onayınızı geri çekerseniz veya ESET'in temel yasal menfaatine itiraz ederseniz, istenmeyen iletişimleri önlemek için iletişim verilerinizi dahili kara listemize ekler ve bunun dışında kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlarız. Aksi halde, kişisel verileriniz silinecektir.

Verilerinizi, kanuni veya denetleyici yetkililer tarafından belirtilen saklama yükümlülükleri ve dönemlerinin sona erme tarihine kadar saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Elde tutma yükümlülükleri ve dönemleri Slovak kanunlarından da kaynaklanabilir. Bunun ardından ilgili veriler rutin olarak silinir.

Veri taşınabilirliği hakkı. Bir veri öznesi olarak Size, ESET tarafından işlenen kişisel verileri xls biçiminde sunmaktan memnuniyet duyarız.

Şikayette Bulunma Hakkı. Bir veri öznesi olarak, yetkili kuruluşa herhangi bir zamanda şikayette bulunma hakkınız vardır. ESET Slovak kanunlarının yürütülmesine tabidir ve Avrupa Birliği'nin parçası olarak veri koruma mevzuatına tabiyiz. İlgili veri denetim yetkilisi Slovakya Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Müdürlüğü'dür ve şu adreste bulunmaktadır: Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

ESET tarafından sağlanan ve ürünümüze eklenen hizmetler, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi EULAaltında sağlanmaktadır, ancak hizmetlerimizden bazıları özel dikkat gerektirmektedir. Hizmetlerimizin sağlanmasıyla bağlantılı veri toplama hakkında size daha fazla detay sunmak istiyoruz. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) ve ürünle ilgili dokümanlardaaçıklandığı şekilde çeşitli hizmetler sağlarız. Bunu yapabilmek için aşağıdaki bilgileri toplamamız gerekmektedir:

Lisans ve Faturalandırma Verileri. Ad, e-posta adresi, lisans anahtarı ve (varsa) adres, şirket ilişkisi ve ödeme verileri, lisansın etkinleştirilmesi, lisans anahtarının sağlanması, son kullanma tarihiyle ilgili hatırlatmalar, destek istekleri, lisansın orijinalliğinin doğrulanması, hizmetimizin sağlanması ve geçerli mevzuat ya da Sizin onayınıza uygun olarak pazarlama mesajları dahil olmak üzere diğer bildirimlerin iletilmesi amacıyla ESET tarafından toplanır ve işlenir. ESET, faturalandırma bilgilerini 10 yıllık süre boyunca yasal olarak tutmakla yükümlüdür, ancak lisans bilgileri lisans süresinin dolmasının ardından 12 ayın sonunda anonim hale getirilir.

Güncelleme ve Diğer İstatistikler. İşlenen bilgiler arasında yükleme işlemi ve ürünümüzün yüklenmiş olduğu platform dahil olmak üzere bilgisayarınızla ilgili bilgiler yer alır ve işletim sistemi, donanım bilgileri, yükleme kimlikleri, lisans kimlikleri, IP adresi, MAC adresi, ürünün yapılandırma ayarları gibi ürünlerimizin işlemleri ve işlevleri ile ilgili bilgiler, sağlama güncellemesi ve yükseltme hizmetleri ve bakım, güvenlik ve arka uç altyapımızın iyileştirilmesi amacına yönelik olarak işlenir.

Bu bilgiler, Son Kullanıcının tanımlanmasını gerektirmeyen lisans ve faturalandırma amaçları için gerekli olan kimlik bilgilerinden ayrı olarak tutulur. Saklama süresi 4 yıla kadardır.

ESET LiveGrid® Bilinirlik Sistemi. Sızıntılarla ilgili tek yönlü hash'ler ESET LiveGrid® Bilinirlik Sistemi amaçlarına yönelik olarak işlenir. Bu, taranan dosyaları buluttaki beyaz ve kara listelerde yer alan öğelerden oluşan veri tabanıyla karşılaştırarak zararlı yazılıma karşı koruma çözümlerimizin etkisini iyileştirir. Son Kullanıcı bu işlem sırasında tanımlanmaz.

ESET LiveGrid® Geri Bildirim Sistemi. ESET LiveGrid® İtibar Sistemi kapsamında dağınık haldeki ortamdan alınan şüpheli örnekler ve meta veriler, ESET'in son kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına hemen yanıt vermesine ve en son tehditlere anında tepki verebilmemize olanak tanır. Hizmetlerimizi sağlamamız Sizin bize şu bilgileri iletmenize bağlıdır:

Potansiyel virüs örnekleri ve diğer kötü amaçlı yazılım programları gibi sızıntılar; sorunlu, istenmeyen türden olabilecek veya tehlikeli olabilecek güvenilir olmayan nesneler (örneğin yürütülebilir dosyalar, Sizin tarafınızdan spam olarak bildirilen veya ürünümüz tarafından işaretlenen e-posta iletileri;

IP adresi ve coğrafi bilgiler, IP paketleri, URL'ler ve ethernet çerçeveleri gibi internet kullanımı ile ilgili bilgiler;

Kilitlenme bilgi döküm dosyaları ve içindeki bilgiler.

Bu kapsamın dışındaki verilerinizi toplamayı istemeyiz, ancak kimi zaman bunu önlemek mümkün olmamaktadır. Yanlışlıkla toplanan veriler kötü amaçlı yazılıma dahil edilebilir (bilginiz veya onayınız olmadan toplanabilir) veya dosya adlarının ya da URL'lerin bir parçası olarak gelebilir ve bu Gizlilik Politikası'nda açıklanan amaca yönelik olarak bu bilgilerin sistemlerimizin parçası haline gelmelerini veya bu bilgileri işlemeyi amaçlamayız.

ESET LiveGrid® Geri Bildirim Sistemi üzerinden elde edilen ve işlenen tüm bilgiler, Son Kullanıcı tanımlanmaksızın kullanılır.

Ağ Bağlantılı Cihazlar İçin Güvenlik Değerlendirmesi. Güvenlik değerlendirmesi işlevini sağlamak için yerel ağ adının yanı sıra lisans bilgileriyle bağlantılı olarak yerel ağınızda bulunan cihazın varlık, tür, ad, cihazın IP adresi ve MAC adresi gibi, yerel ağınızdaki cihazlarla ilgili bilgileri işleriz. Bu bilgiler aynı zamanda yönlendirici cihazlar için kablosuz güvenlik türü ve kablosuz şifreleme türünü de içerir. Son Kullanıcının kimliğini tanımlayan lisans bilgileri, lisansın süresi dolduktan sonra en fazla 12 ay sonra anonim hale getirilir.

Teknik destek. İletişim ve lisans bilgileri ve destek isteklerinizde yer alan veriler destek hizmeti için gerekli olabilir. Bizimle iletişim kurmak için seçtiğiniz kanala bağlı olarak e-posta adresinizi, telefon numaranızı, lisans bilgilerinizi, ürün ayrıntılarını ve destek olayınızın açıklamasını toplayabiliriz. Destek hizmetini kolaylaştırmak için bize başka bilgiler sağlamanız da istenebilir. Teknik destek için işlenen veriler 4 yıl boyunca saklanır.

Verilerin Kötüye Kullanılmasına Karşı Koruma. https://home.eset.com adresinde ESET HOME hesabı oluşturulursa ve işlev bilgisayarın çalınmasıyla bağlantılı olarak Son Kullanıcı tarafından etkinleştirilirse, şu bilgiler toplanır ve işlenir: konum verileri, ekran görüntüleri, bilgisayarın yapılandırmasıyla ilgili veriler ve bilgisayarın kamerası tarafından kaydedilen veriler. Toplanan veriler sunucularımızda veya hizmet sağlayıcılarımızın sunucularında 3 aylık saklama süresiyle saklanır.

Password Manager. Password Manager işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, giriş bilgileriniz ile ilgili veriler yalnızca bilgisayarınızda veya atanan başka bir cihazda şifreli biçimde depolanır. Senkronizasyon hizmetini etkinleştirirseniz şifrelenen veriler sunucularımızda veya hizmet sağlayıcılarımızın sunucularında bu tür hizmetin sunulmasını sağlamak için saklanır. ESET'in ve hizmet sağlayıcının şifrelenen verilere erişimi yoktur. Verilerini şifresini açmak için yalnızca Sizin anahtarınız vardır. Veriler, işlevin devre dışı bırakılmasıyla kaldırılır.

ESET LiveGuard. ESET LiveGuard İşlevini etkinleştirmeyi seçerseniz Son Kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış ve seçilmiş dosyalar gibi örneklerin gönderilmesi gerekir. Uzaktan analiz için seçtiğiniz örnekler ESET hizmetine yüklenir ve analiz sonucu Bilgisayarınıza geri gönderilir. Tüm şüpheli örnekler, ESET LiveGrid® Geri Bildirim Sistemi tarafından toplanan bilgilerle aynı şekilde işlenir.

Müşteri Deneyimini İyileştirme Programı. Şu programı etkinleştirmeyi seçerseniz: Müşteri Deneyimini İyileştirme Programı Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili anonim telemetri bilgileri Onayınıza dayanarak toplanır ve kullanılır.

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanan kişinin, ürünü veya hizmeti satın alan ve bizimle Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) imzalamış olan Son Kullanıcı, aile üyesi veya Son Kullanıcı tarafından Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ne (EULA) uygun olarak başka bir şekilde yetkilendirilen bir kişi değilse verilerin işlemesi, ESET'in yasal çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilir ve bu durumda, GDPR Madde 6 (1) f) uyarınca Son Kullanıcı tarafından yetkilendirilen kullanıcının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ne (EULA) uygun olarak Bizim tarafımızdan sağlanan ürün ve hizmetleri kullanması mümkün olur.

İletişim bilgileri

Veri öznesi olarak hakkınızı kullanmak istemeniz halinde veya sorunuz ya da endişeniz varsa bize şu adresten mesaj gönderebilirsiniz:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk