Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacja

Opcje konfiguracji aktualizacji są dostępne w obszarze Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja. Ta sekcja umożliwia określenie informacji o źródle aktualizacji, w tym używanych serwerów aktualizacji i dotyczących ich danych uwierzytelniających.

icon_section Aktualizacja

Aktualnie używany profil aktualizacji jest wyświetlany w menu rozwijanym Wybierz domyślny profil aktualizacji.

Informacje dotyczące tworzenia nowego profilu można znaleźć w części Profile aktualizacji.

Automatyczne przełączanie profili — umożliwia przypisanie profilu aktualizacji do określonego profilu połączenia sieciowego.

Jeśli przy próbie pobrania silnika detekcji lub aktualizacji modułów wystąpią trudności, kliknij opcję Wyczyść obok pozycji Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji w celu usunięcia tymczasowych plików aktualizacji lub wyczyszczenia pamięci podręcznej.

Cofanie aktualizacji modułów

W razie podejrzeń, że nowa aktualizacja silnika detekcji i/lub modułów programu może być niestabilna lub uszkodzona, można wycofać zmiany i wrócić do poprzedniej wersji oraz wyłączyć aktualizacje na określony czas.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Poprawność pobierania aktualizacji zależy od prawidłowego wprowadzenia wszystkich parametrów aktualizacji. Jeśli używana jest zapora, należy się upewnić, że nie blokuje ona programowi ESET dostępu do Internetu (na przykład komunikacji HTTP).

icon_section Profile

Dla różnych konfiguracji i zadań aktualizacji można tworzyć profile aktualizacji. Tworzenie profili aktualizacji jest przydatne zwłaszcza w przypadku użytkowników mobilnych, którym potrzebny jest alternatywny profil dla połączenia internetowego, którego właściwości regularnie się zmieniają.

W menu rozwijanym Wybierz profil do edycji jest wyświetlany aktualnie wybrany profil i jest on ustawiony domyślnie jako Mój profil. Aby utworzyć nowy profil, kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista profili, wprowadź własną nazwę w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

icon_section Aktualizacje

Domyślnie w menu Typ aktualizacji ustawiona jest opcja Regularna aktualizacja. Zapewnia ona automatyczne pobieranie plików aktualizacji z serwera firmy ESET przy jak najmniejszym obciążaniu sieci. Aktualizacje w wersji wstępnej (opcja Aktualizacja w wersji wstępnej) są aktualizacjami, które przeszły wszechstronne testy wewnętrzne i wkrótce zostaną udostępnione do ogólnego użytku. Włączenie aktualizacji w wersji wstępnej przynosi korzyść w postaci dostępu do najnowszych metod wykrywania i poprawek. Aktualizacje te mogą być jednak czasem niestabilne i NIE NALEŻY ich używać na produkcyjnych serwerach i stacjach roboczych, od których wymaga się maksymalnej dostępności i stabilności.

Pytaj przed pobraniem aktualizacji — program będzie wyświetlać powiadomienie, w którym można zaakceptować lub odrzucić pobieranie pliku aktualizacji.

Pytaj, jeśli plik aktualizacji jest większy niż (kB) — jeśli rozmiar pliku aktualizacji przekroczy podaną wartość, w programie zostanie wyświetlone powiadomienie. Jeśli rozmiar plik aktualizacji zostanie ustawiony na 0kB, okno potwierdzenia będzie wyświetlane każdorazowo.

Aktualizacje modułów

Włącz częstsze aktualizacje sygnatur detekcji — sygnatury detekcji będą aktualizowane w krótszych odstępach. Wyłączenie tego ustawienia może negatywnie wpłynąć na wskaźnik wykrywalności.

Aktualizacje produktów

Aktualizacje funkcji aplikacji — automatyczne instalowanie nowych wersji programu ESET Internet Security.

icon_section Opcje połączenia

Aby używać serwera proxy do pobierania aktualizacji, zobacz sekcję Opcje połączenia.