Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Cofanie aktualizacji

W razie podejrzeń, że nowa aktualizacja silnika detekcji i/lub modułów programu może być niestabilna lub uszkodzona, można wycofać zmiany i wrócić do poprzedniej wersji oraz wyłączyć aktualizacje na określony czas. Można także włączyć aktualizacje, które zostały wcześniej wyłączone na czas nieokreślony.

ESET Internet Security zapisuje migawki silnika detekcji i modułów programu przeznaczone do użycia z funkcją cofania zmian. Aby tworzyć migawki bazy danych wirusów, należy pozostawić włączony przełącznik opcji Utwórz migawki modułów. Gdy opcja ta  jest włączona, pierwsza migawka tworzona jest przy pierwszej aktualizacji. Następna po 48 godzinach. Pole Liczba kopii przechowywanych lokalnieokreśla liczbę przechowywanych migawek silnika detekcji.


note

Po osiągnięciu maksymalnej ilości migawek (na przykład trzy), najstarsza migawka jest zastępowana nową migawką co 48 godzin. ESET Internet Security potrafi przywrócić wersję aparatu wykrywania i aktualizacji modułu programu do najstarszej migawki.

Po kliknięciu opcji Cofanie zmian Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Zaktualizować z menu rozwijanego Czas trwania należy wybrać okres, w którym aktualizacje silnika detekcji i modułów programu będą wstrzymane.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Wybranie opcji Do odwołania umożliwia odroczenie regularnych aktualizacji na czas nieokreślony do czasu ręcznego przywrócenia funkcji aktualizacji. ESET nie zaleca wyboru tej opcji, ponieważ wiąże się ona z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

Jeśli funkcja wycofywania zmian zostanie uruchomiona, przycisk Cofnij zmiany zmieni się w przycisk Zezwalaj na aktualizacje. W przedziale czasowym wybranym z menu rozwijanego Zawieś aktualizacje nie będą dozwolone żadne aktualizacje. Silnik detekcji jest przywracany do najstarszej dostępnej wersji i zapisywany w postaci migawki w systemie plików lokalnego komputera.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK


example

Przyjmijmy, że numer 22700 oznacza najnowszą wersję silnika detekcji. Wersje 22698 i 22696 są przechowywane jako migawki silnika detekcji. Należy zauważyć, że wersja 22697 nie jest dostępna. Ponieważ komputer był wyłączony i zanim zdążył pobrać wersję 22697, została już udostępniona nowsza aktualizacja. Jeśli w polu Liczba kopii przechowywanych lokalnie ustawiono wartość 2, to po kliknięciu przycisku Cofanie zmian zostanie przywrócona wersja silnika detekcji (i modułów programu) numer 22696. Ten proces może trochę potrwać. To, czy wersja silnika detekcji została przywrócona, można sprawdzić w głównym oknie programu w sekcji Aktualizacja.