Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacja

Regularne aktualizowanie programu ESET Internet Security to najlepszy sposób na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa komputera. Moduł aktualizacji zapewnia aktualność modułów programu i komponentów systemu.

Klikając przycisk Aktualizacja w głównym oknie programu, można wyświetlić bieżący stan aktualizacji, w tym datę i godzinę ostatniej pomyślnej aktualizacji, oraz ustalić, czy w danej chwili należy przeprowadzić aktualizację.

Oprócz aktualizacji automatycznych można kliknąć przycisk Sprawdź aktualizacje, aby przejść do ręcznej aktualizacji. Regularna aktualizacja modułów programu oraz komponentów stanowi istotny element kompleksowej ochrony przed szkodliwym kodem. Należy zwrócić uwagę na konfigurację modułów produktu i działanie funkcji aktualizacji. Aby można było otrzymywać aktualizacje, należy aktywować produkt przy użyciu klucza licencyjnego. Jeśli nie zrobiono tego podczas instalacji, należy aktywować ESET Internet Security, aby uzyskać dostęp do serwerów aktualizacji ESET. Klucz licencyjny jest wysyłany w wiadomości e-mail przez firmę ESET po zakupie programu ESET Internet Security.

PAGE_UPDATE

Bieżąca wersja — umożliwia wyświetlenie numeru zainstalowanej bieżącej wersji produktu.

Ostatnia pomyślna aktualizacja — wyświetla datę ostatniej udanej aktualizacji. Jeśli nie jest wyświetlona niedawna data, moduły produktu mogą być nieaktualne.

Ostatnie pomyślne sprawdzenie dostępności aktualizacji — wyświetla datę ostatniego udanego sprawdzenia dostępności aktualizacji.

Pokaż wszystkie moduły — wyświetla listę zainstalowanych modułów programu.

Kliknij przycisk Sprawdzanie dostępnych aktualizacji, aby sprawdzić dostępność ostatniej wersji ESET Internet Security.


Procedura aktualizacji

Po kliknięciu opcji Sprawdź dostępne aktualizacje rozpocznie się pobieranie. W jego trakcie jest wyświetlany pasek postępu i czas pozostały do końca pobierania. Aby przerwać aktualizację, należy kliknąć przycisk Anuluj aktualizację.

PAGE_UPDATE_02


important

W normalnych warunkach w oknie Aktualizacja widoczny jest zielony znacznik sygnalizujący aktualność programu. Jeżeli nie jest on widoczny, oznacza to, że program jest nieaktualny i bardziej podatny na infekcje. Należy wówczas jak najszybciej zaktualizować moduły programu.


Nieudana aktualizacja

Jeżeli pojawi się komunikat o nieudanej aktualizacji modułów, przyczyną mogą być następujące problemy:

1.Nieprawidłowa licencja — licencja używana do aktywacji programu jest nieprawidłowa lub wygasła. W głównym oknie programu kliknij pozycję Pomoc i obsługa > Zmień licencję, a następnie aktywuj produkt.

2.Wystąpił błąd podczas pobierania plików aktualizacji — możliwa przyczyna błędu to nieprawidłowe ustawienia połączenia internetowego. Zalecamy sprawdzenie połączenia z Internetem (np. przez otwarcie w przeglądarce internetowej dowolnej strony). Jeśli strona nie zostanie otwarta, prawdopodobnie połączenie z Internetem nie zostało nawiązane lub komputer ma problemy z komunikacją. W razie braku aktywnego połączenia z Internetem należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP).

PAGE_UPDATE_03


important

Po pomyślnej aktualizacji programu ESET Internet Security do nowszej wersji należy ponownie uruchomić komputer komputera, aby zapewnić prawidłową aktualizację wszystkich modułów programu. Po zwykłych aktualizacjach modułów nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.


note

Więcej informacji można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatem „Aktualizacja modułów nie powiodła się”.