Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Łączność

W konkretnych sieciach komputery mogą komunikować się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. Jeśli używasz serwera proxy, musisz zdefiniować następujące ustawienia. W przeciwnym razie ESET Internet Security i jego moduły nie mogą aktualizować się automatycznie. W programie ESET Internet Security konfiguracja serwera proxy jest dostępna w dwóch różnych sekcjach ustawień zaawansowanych.

Po pierwsze, ustawienia serwera proxy można skonfigurować w oknie Ustawienia zaawansowane, klikając kolejno opcje Łączność > Serwer proxy. Określenie serwera proxy na tym poziomie powoduje zdefiniowanie globalnych ustawień serwera proxy dla całego programu ESET Internet Security. Wprowadzone w tym miejscu parametry będą używane przez wszystkie moduły, które wymagają połączenia internetowego.

Aby określić globalne ustawienia serwera proxy, zaznacz opcję Użyj serwera proxy i wpisz adres serwera proxy wraz z numerem portu.

Jeśli komunikacja z serwerem proxy wymaga uwierzytelniania, wybierz opcję Serwer proxy wymaga uwierzytelniania i w odpowiednich polach wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Kliknij opcję Wykryj serwer proxy, aby automatycznie wykryć i wypełnić ustawienia serwera proxy. ESET Internet Security skopiuje parametry określone w oknie Opcje internetowe dla Internet Explorer lub Google Chrome.


note

Nazwę użytkownika oraz hasło należy wprowadzić w ustawieniach serwera proxy ręcznie.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny — jeśli w produkcie ESET Internet Security skonfigurowano nawiązywanie połączenia się za pomocą serwera proxy, ale serwer proxy jest niedostępny, produkt ESET Internet Security pominie go i będzie się łączyć bezpośrednio z serwerami firmy ESET.

Ustawienia serwera proxy można również skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Opcje połączenia, wybierając opcję Połączenie przez serwer proxy z menu rozwijanego Tryb proxy. Ta konfiguracja dotyczy tylko aktualizacji i jest zalecana dla komputerów przenośnych otrzymujących aktualizacje modułów z lokalizacji zdalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zaawansowane ustawienia aktualizacji.

CONFIG_PROXY_SERVER