Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Opcje połączenia

Aby uzyskać dostęp do opcji konfiguracji serwera proxy dla określonego profilu aktualizacji, otwórz Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Opcje połączenia. Kliknij menu rozwijane Tryb proxy i wybierz jedną spośród trzech następujących opcji:

Nie używaj serwera proxy

Połączenie przez serwer proxy

Użyj globalnych ustawień serwera proxy

Wybranie opcji Użyj globalnych ustawień serwera proxy spowoduje użycie opcji konfiguracyjnych serwera proxy określonych już w gałęzi Ustawienia zaawansowane > Łączność > Serwer proxy.

Wybierz opcję Nie używaj serwera proxy, aby podczas aktualizacji ESET Internet Security nie używać serwera proxy.

Opcję Połączenie przez serwer proxy należy zaznaczyć w przypadku, gdy:

Do aktualizacji programu ESET Internet Security używany jest inny serwer niż ten, który zdefiniowano w obszarze Ustawienia zaawansowane > Łączność. W tej konfiguracji w razie potrzeby należy podać następujące informacje dotyczące nowego serwera: adres serwera proxy, port komunikacyjny (domyślnie 3128) oraz nazwę użytkownika i hasło.

Ustawienia serwera proxy nie są konfigurowane na poziomie globalnym, ale program ESET Internet Security będzie łączyć się z serwerem proxy w celu pobrania aktualizacji.

Komputer jest podłączony do Internetu za pośrednictwem serwera proxy. Podczas instalacji programu ustawienia są pobierane z opcji programu Internet Explorer, jeśli jednak ulegną później zmianie (np. użytkownik zmieni dostawcę Internetu), należy upewnić się, że ustawienia serwera proxy podane w tym oknie są poprawne. W przeciwnym razie program nie będzie mógł nawiązać połączenia z serwerami aktualizacji.

Ustawieniem domyślnym dla serwera proxy jest Użyj globalnych ustawień serwera proxy.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny — niedostępny serwer proxy będzie pomijany podczas aktualizacji.


note

Pola Nazwa użytkownika oraz Hasło w tej części dotyczą serwera proxy. Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy uzyskanie dostępu do serwera proxy wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy uzyskanie dostępu do serwera proxy wymaga podania nazwy użytkownika i hasła i gdy wiadomo, że w celu uzyskania dostępu do Internetu niezbędne jest podanie hasła do serwera proxy.