Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacje produktów

Sekcja Aktualizacje produktów umożliwia automatyczne instalowanie nowych aktualizacji funkcji, gdy są dostępne.

Aktualizacje funkcji aplikacji wprowadzają nowe funkcje lub zmieniają te, które są znane z poprzednich wersji. Może ona być wykonywana automatycznie, bez interwencji użytkownika. Istnieje też możliwość powiadamiania użytkownika o aktualizacjach. Po zainstalowaniu aktualizacji funkcji aplikacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizacje funkcji aplikacji — gdy ta opcja jest włączona, aktualizacje funkcji aplikacji będą przeprowadzane automatycznie.