Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Interwał czasu wycofywania

Po kliknięciu opcji Cofanie zmian Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Zaktualizować z menu rozwijanego Czas trwania należy wybrać okres, w którym aktualizacje silnika detekcji i modułów programu będą wstrzymane.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Wybranie opcji Do odwołania umożliwia odroczenie regularnych aktualizacji na czas nieokreślony do czasu ręcznego przywrócenia funkcji aktualizacji. ESET nie zaleca wyboru tej opcji, ponieważ wiąże się ona z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.