Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają skonfigurowanie szczegółowych ustawień ESET Internet Security zgodnie z potrzebami.

Aby otworzyć okno Ustawienia zaawansowane, otwórz główne okno programu i naciśnij klawisz F5 na klawiaturze lub kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.


note

W zależności od ustawień programu Access może zostać wyświetlony monit o wpisanie hasła w celu otwarcia ustawień zaawansowanych.

W ustawieniach zaawansowanych można skonfigurować następujące ustawienia:

Silnik detekcji

Aktualizacja

Zabezpieczenia

Narzędzia

Łączność

Interfejs użytkownika

Powiadomienia

Ustawienia prywatności

CONFIG_SCANNER