Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywacja produktu

Istnieje kilka dostępnych metod aktywacji produktu. Dostępność danego scenariusza w oknie aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji (na płycie CD/DVD, na stronie internetowej firmy ESET itd.).

W przypadku nabycia pudełkowej wersji produktu lub otrzymania wiadomości e-mail ze szczegółami licencji, program należy aktywować, klikając opcję Wprowadź klucz licencyjny. Aby aktywacja produktu przebiegła pomyślnie, klucz licencyjny należy wprowadzić w postaci, w jakiej został dostarczony. Klucz licencyjny — niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX lub XXXX-XXXXXXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji. Klucz licencyjny znajduje się zazwyczaj wewnątrz lub na tylnej stronie opakowania produktu.

Po wybraniu opcji Użyj kontaESET HOME wyświetlona zostanie prośba o zalogowanie się na konto ESET HOME.

Aby wypróbować program ESET Internet Security przed jego kupnem, wybierz opcję Darmowa wersja próbna. Wprowadź swój adres e-mail i nazwę kraju, aby aktywować program ESET Internet Security na okres próbny. Dane swojej licencji próbnej otrzymasz w wiadomości e-mail. Każdy klient może aktywować licencję tymczasową tylko raz.

Jeśli nie masz licencji i chcesz ją nabyć, kliknij opcję Kup licencję. Spowoduje to przekierowanie do witryny lokalnego dystrybutora firmy ESET. Pełne licencje na produkty ESET do systemu Windows przeznaczone dla użytkowników domowych nie są bezpłatne.

Licencję produktu można zmienić w dowolnej chwili. W tym celu w głównym oknie programu należy kliknąć kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zmień licencję. Zostanie wyświetlony identyfikator licencji publicznej używany do identyfikowania licencji przez dział pomocy technicznej firmy ESET.

MONITOR_RED Aktywacja produktu nie powiodła się?

ACTIVATION