Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywuj licencję testową

Aby aktywować wersje testową programu ESET Internet Security, wprowadź prawidłowy adres e-mail w polu Adres e-mail oraz Potwierdź adres e-mail. Po aktywacji na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z wygenerowaną licencją ESET. Ten adres e-mail będzie również używany do przesyłania przypomnień o wygaśnięciu licencji produktu i innych wiadomości od firmy ESET. Wersja testowa może być aktywowana wyłącznie raz.

Wybierz kraj z menu rozwijanego Kraj, aby zarejestrować swoją kopię programu ESET Internet Security u lokalnego dystrybutora, który świadczy pomoc techniczną.