Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wprowadzanie klucza licencyjnego podczas aktywacji

Aktualizacje automatyczne są ważnym elementem zabezpieczeń. Program ESET Internet Security będzie pobierać aktualizacje dopiero po aktywowaniu.

Należy dokładnie wprowadzić klucz licencyjny. Klucz licencyjny to niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.

Aby zapewnić dokładność, zalecamy skopiowanie klucza licencyjnego z wiadomości e-mail dotyczącej rejestracji i wklejenie go.

Jeśli klucz licencyjny nie został wprowadzony po zainstalowaniu programu, produkt nie zostanie aktywowany. Możesz aktywować produkt ESET Internet Security w głównym oknie programu > Pomoc i wsparcie > Aktywuj licencję.

Pełne licencje na produkty ESET do systemu Windows przeznaczone dla użytkowników domowych nie są bezpłatne.