Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywacja nie powiodła się — typowe scenariusze

Jeśli aktywacja ESET Internet Security nie powiedzie się, najbardziej typowe scenariusze to:

Klucz licencyjny jest już używany.

Wprowadzono nieprawidłowy klucz licencyjny.

Brak informacji w formularzu aktywacyjnym lub informacje są nieprawidłowe.

Komunikacja z serwerem aktywacji nie powiodła się.

Brak połączenia z serwerami aktywacji ESET lub jest ono wyłączone.

Sprawdź, czy wprowadzono prawidłowy klucz licencyjny, a połączenie internetowe jest aktywne. Spróbuj ponownie aktywować program ESET Internet Security. Jeśli do aktywacji używasz konta ESET HOME, zobacz Zarządzanie licencjami ESET HOME — Pomoc online.


note

Jeśli zostanie wyświetlony określony błąd (na przykład Zawieszona licencja lub Licencja nadużywana), postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Stan licencji.

Jeśli nadal nie można aktywować programu ESET Internet Security, Narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją programu ESET przeprowadzi Cię przez typowe pytania, błędy i problemy dotyczące aktywacji i licencjonowania (dostępne w języku angielskim i kilku innych językach).