Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Stan licencji

Twoja licencja może mieć różne stany. Stan licencji można znaleźć w ESET HOME. Aby dodać licencję do konta ESET HOME, zobacz Dodawanie licencji.


note

Jeśli nie masz konta ESET HOME, możesz utworzyć nowe konto ESET HOME.

Jeśli stan licencji jest inny niż Aktywny, podczas aktywacji pojawi się błąd lub powiadomienie w głównym oknie programu.

Aby wyłączyć powiadomienia o stanie licencji, otwórz Ustawienia zaawansowane > Powiadomienia > Stany aplikacji. Kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Stany aplikacji, rozwiń węzeł Licencjonowanie i usuń zaznaczenie pola wyboru obok powiadomienia, które chcesz wyłączyć. Wyłączenie powiadomienia nie rozwiązuje problemu.

Zobacz opisy i zalecane rozwiązania dla różnych stanów licencji w poniższej tabeli:

Stan licencji

Opis

Rozwiązanie

Aktywne

Licencja jest ważna i nie ma potrzeby interakcji. Program ESET Internet Security można aktywować, a szczegóły licencji można znaleźć w głównym oknie programu > Pomoc i obsługa techniczna.

 

Nadużyta

Z tej licencji korzysta więcej urządzeń niż jest to dozwolone. Pojawi się błąd aktywacji.

Zobacz Nieudana aktywacja z powodu nadużycia licencji, aby uzyskać więcej informacji.

Zawieszona

Twoja licencja została zawieszona z powodu problemów z płatnościami. Aby skorzystać z licencji, upewnij się, że szczegóły płatności na koncie ESET HOME są aktualne lub skontaktuj się ze sprzedawcą licencji. Ten błąd może pojawić się podczas aktywacji lub w głównym oknie programu.

Zainstalowany produkt — jeśli masz konto ESET HOME, w powiadomieniu wyświetlanym w głównym oknie programu kliknij opcję Zarządzaj licencją na koncie ESET HOME i przejrzyj szczegóły płatności. W przeciwnym razie skontaktuj się ze sprzedawcą licencji.

 

Błąd aktywacji — jeśli masz konto ESET HOME, w oknie błędu aktywacji kliknij Otwórz konto ESET HOME i przejrzyj szczegóły płatności. W przeciwnym razie skontaktuj się ze sprzedawcą licencji.

Wygasło

Twoja licencja wygasła i nie możesz użyć tej licencji do aktywacji programu ESET Internet Security. Ten błąd może pojawić się podczas aktywacji lub w głównym oknie programu. Jeśli program ESET Internet Security został już zainstalowany, to Twój komputer nie jest chroniony i program nie jest aktualizowany.

Zainstalowany produkt — w powiadomieniu wyświetlanym w oknie głównym programu kliknij opcję Odnów licencję i postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Jak odnowić licencję? lub kliknij opcję Aktywuj produkt i wybierz metodę aktywacji.

 

Błąd aktywacji — w oknie błędu aktywacji kliknij pozycję Odnów licencję i postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Jak odnowić licencję? lub wpisz nowy lub odnowiony klucz licencyjny i kliknij przycisk Odnów licencję.

Anulowane

Licencja została anulowana przez firmę ESET lub sprzedawcę licencji.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: Anulowano licencję w głównym oknie programu lub podczas aktywacji, a licencja powinna działać poprawnie, skontaktuj się ze sprzedawcą licencji.