Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Interaktywne alerty


important

Szukasz informacju o typowych alertach i powiadomieniach?

Znaleziono zagrożenie.

Adres został zablokowany

Produkt nie został aktywowany

Zmiana na produkt o większej ilości funkcjonalności

Zmień na produkt o ograniczonej ilości funkcji

Aktualizacja jest dostępna

Informacje dotyczące aktualizacji nie są spójne

Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatem „Aktualizacja modułów nie powiodła się”

Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami modułów

Zablokowane zagrożenie sieciowe

Certyfikat witryny został odwołany

Alerty interaktywne w sekcji Powiadomienia o ustawieniach zaawansowanych > Powiadomienia umożliwia skonfigurowanie sposobu obsługi okien komunikatów i interaktywnych alertów dotyczących wykrycia, w których użytkownik musi podjąć decyzję (na przykład o potencjalnej witrynie wyłudzającej informacje) w programie ESET Internet Security.

CONFIG_ALERT

Interaktywne alerty

Wyłączenie opcji Wyświetlaj interaktywne alerty spowoduje ukrycie wszystkich okien alertów i jest zalecane jedynie w specyficznych sytuacjach. Zalecamy pozostawienie ustawienia domyślnego tej opcji (włączona).

Komunikaty w ramach produktu

komunikaty w ramach produktu to wiadomości związane z firmą ESET oraz inne informacje przeznaczone dla użytkowników. Wysyłanie wiadomości marketingowych wymaga zgody użytkownika. W związku z tym wiadomości marketingowe nie są wysyłane do użytkownika domyślnie (wyświetlany jest znak zapytania). Włączenie tej opcji oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od firmy ESET. Jeżeli nie chcesz otrzymywać materiałów marketingowych od firmy ESET, wyłącz tę opcję.

Okna komunikatów

Aby wyskakujące okna były automatycznie zamykane po upływie określonego czasu, należy zaznaczyć opcję Automatycznie zamykaj okna komunikatów. Jeśli użytkownik nie zamknie okna alertu ręcznie, zostanie ono zamknięte automatycznie po upływie określonego czasu.

Limit czasu w sekundach — ustaw czas widoczności powiadomień. Wartość musi wynosić od 10 do 999 sekund.

Komunikaty potwierdzające — kliknij Edytuj, aby wyświetlić listy komunikatów wymagających potwierdzenia, z których można wybrać elementy do wyświetlenia.