Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Komunikaty wymagające potwierdzeń

Aby dostosować komunikaty wymagające potwierdzeń, otwórz menu Ustawienia zaawansowane > Powiadomienia > Interaktywne alerty i kliknij opcję Edytuj obok pozycji Komunikaty potwierdzające.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

To okno dialogowe wyświetla Komunikaty wymagające potwierdzeń, które program ESET Internet Security wyświetla przed wykonaniem każdego działania. Zaznacz lub odznacz pole wyboru obok każdego z komunikatów potwierdzeń, by go włączyć lub wyłączyć.

Dowiedz się więcej o konkretnej funkcji związanej z komunikatami potwierdzającymi:

Zapytaj przed usunięciem dzienników ESET SysInspector

Zapytaj przed usunięciem wszystkich dzienników ESET SysInspector

Pytaj przed usunięciem obiektu z kwarantanny

Pytaj przed odrzuceniem ustawień w Ustawieniach zaawansowanych

Pytaj przed pozostawieniem wszystkich znalezionych zagrożeń bez usunięcia w oknie alertu

Pytaj przed usunięciem zapiszu w dziennik

Pytaj przed usunięciem zadania zaplanowanego w harmonogramie

Pytaj przed usunięciem wszystkich rekordów dziennika

Pytaj przed resetowaniem statystyk

Pytaj przed przywróceniem obiektu z kwarantanny

Pytaj przed przywróceniem obiektów z kwarantanny i wyłączeniem ich ze skanowania

Pytaj przed uruchomieniem zadania zaplanowanego w harmonogramie

Pokaż powiadomienia o wynikach przetwarzania ochrony przed spamem

Pokaż powiadomienia o wynikach przetwarzania ochrony przed spamem dla klientów poczty

Pokaż okna dialogowe potwierdzenia produktu dla klientów poczty e-mail Outlook Express i Windows Mail

Pokaż okno dialogowe potwierdzenia produktu dla klienta Windows Live Mail

Pokaż okna dialogowe potwierdzenia produktu dla klienta poczty e-mail Outlook