Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Raport zabezpieczeń

Funkcja ta umożliwia zapoznanie się z przeglądem statystyk w następujących kategoriach:

Zablokowane strony internetowe — wyświetla liczbę zablokowanych stron internetowych (adresy URL dodane do czarnej listy ze względu na potencjalnie niepożądane aplikacje, ataki typu „phishing” albo złamane zabezpieczenia routera, adresu IP lub certyfikatu).

Wykryte zainfekowane obiekty poczty e-mail — wyświetla wykrytą liczbę zainfekowanych obiektów poczty e-mail.

Zablokowane strony internetowe w ramach kontroli rodzicielskiej — wyświetla liczbę stron internetowych zablokowanych w ramach kontroli rodzicielskiej.

Wykryte potencjalnie niepożądane aplikacje — wyświetla liczbę potencjalnie niepożądanych aplikacji.

Wykryte wiadomości e-mail będące spamem — wyświetla liczbę wykrytych wiadomości e-mail będących spamem.

Zablokowany dostęp do kamery internetowej — wyświetla liczbę zablokowanych prób uzyskania dostępu do kamery internetowej.

Zastosowano ochronę dostępu do bankowości internetowej — wyświetla liczbę zdarzeń bezpiecznego uzyskania dostępu do witryn internetowych za pomocą funkcji Ochrona bankowości internetowej.

Sprawdzone dokumenty — wyświetla liczbę przeskanowanych dokumentów.

Przeskanowane aplikacje — wyświetla liczbę przeskanowanych obiektów wykonywalnych.

Sprawdzone inne obiekty — wyświetla liczbę innych przeskanowanych obiektów.

Przeskanowane obiekty stron internetowych — wyświetla liczbę przeskanowanych obiektów stron internetowych.

Przeskanowane obiekty poczty e-mail — wyświetla liczbę przeskanowanych obiektów poczty e-mail.

Kolejność powyższych kategorii zależy od powiązanych z nimi wartości liczbowych, przy czym na samej górze znajdują się wartości najwyższe. Kategorie, których wartość wynosi zero, nie są wyświetlane. Aby rozwinąć i wyświetlić ukryte kategorie, należy kliknąć przycisk Pokaż więcej.

Ostatnia część raportu zabezpieczeń umożliwia aktywowanie następujących funkcji:

Kontrola rodzicielska

Anti-Theft

Po włączeniu funkcji nie będzie ona wyświetlana jako niedziałająca w raporcie zabezpieczeń.

Kliknięcie symbolu koła zębategoGEAR znajdującego się w prawym górnym rogu pozwala włączyć/wyłączyć powiadomienia o raportach zabezpieczeń lub wybrać, czy wyświetlane dane powinny pochodzić z okresu ostatnich 30 dni, czy też od momentu aktywacji produktu. Jeśli produkt ESET Internet Security został zainstalowany maksymalnie 30 dni temu, wówczas można wybrać jedynie liczbę dni od momentu instalacji. Okres 30 dni jest ustawiony domyślnie.

PAGE_SECURITY_REPORT

Opcja Resetuj dane spowoduje wyczyszczenie wszystkich statystyk i usunięcie istniejących danych z raportu zabezpieczeń. Czynność ta musi zostać potwierdzona z wyjątkiem sytuacji, w której opcja Pytaj przed resetowaniem statystyk w obszarze Ustawienia zaawansowane > Powiadomienia > Interaktywne alerty > Komunikaty wymagające potwierdzeń > Edytuj nie jest zaznaczona.