Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona bankowości internetowej

Ochrona bankowości internetowej to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, mających zapewnić ochronę danych finansowych podczas przeprowadzania transakcji przez Internet.

Wszystkie obsługiwane przeglądarki internetowe są domyślnie uruchamiane w trybie bezpiecznym. Pozwala to na przeglądanie Internetu, dostęp do bankowości internetowej, a także zakupy i transakcje online w jednym oknie zabezpieczonej przeglądarki bez przekierowania.


important

System reputacji ESET LiveGrid® musi być włączony (domyślnie jest włączony), aby zapewnić prawidłowe działanie ochrony bankowości internetowej.

Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji zachowania zabezpieczonej przeglądarki:

Zabezpiecz wszystkie przeglądarki (domyślnie)— Wszystkie obsługiwane przeglądarki internetowe są domyślnie uruchamiane w trybie bezpiecznym. Pozwala to na przeglądanie Internetu, dostęp do bankowości internetowej, a także zakupy i transakcje online w jednym oknie zabezpieczonej przeglądarki bez przekierowania.

Przekierowanie stron internetowych — strony internetowe z listy chronionych stron internetowych i wewnętrznej listy banków internetowych są przekierowywane do zabezpieczonej przeglądarki. Można wybrać, która przeglądarka (standardowa czy zabezpieczona) zostanie otwarta.


note

Przekierowanie witryn internetowych nie jest dostępne dla urządzeń z procesorami ARM.

Wyłączenie obu poprzednich opcji — aby uzyskać dostęp do zabezpieczonej przeglądarki, w głównym oknie programu kliknij pozycję Przegląd > Ochrona bankowości internetowej lub kliknij ikonę pulpitu ICON_BPP Ochrona bankowości internetowej. Przeglądarka wybrana jako domyślna w systemie Windows uruchamia się w trybie bezpiecznym.

Aby skonfigurować zachowanie zabezpieczonej przeglądarki, zobacz Ustawienia zaawansowane ochrony bankowości internetowej. Aby włączyć funkcję Zabezpiecz wszystkie przeglądarki w ESET Internet Security, kliknij Ustawienia > Narzędzia zabezpieczające i przesuń suwak Zabezpiecz wszystkie przeglądarki w pozycję włączoną.

Zabezpieczone przeglądanie Internetu wymaga stosowania zaszyfrowanej komunikacji HTTPS. Następujące przeglądarki obsługują usługę ochrony bankowości internetowej:

Internet Explorer 8.0.0.0+

Microsoft Edge 83.0.0.0+

Google Chrome 64.0.0.0+

Firefox 24.0.0.0+


note

Tylko Firefox i Microsoft Edge są obsługiwane na urządzeniach z procesorami ARM.

Więcej informacji na temat funkcji ochrony bankowości internetowej zawierają poniższe artykuły z bazy wiedzy firmy ESET (dostępne w języku angielskim i kilku innych językach):

Jak używać funkcji ochrony bankowości internetowej ESET?

Włączanie lub wyłączanie ochrony bankowości internetowej ESET dla określonej witryny

Wstrzymywanie lub wyłączanie funkcji ochrony bankowości internetowej w produktach ESET do systemu Windows dla użytkowników domowych

Ochrona bankowości internetowej ESET — typowe błędy

Słowniczek ESET | Ochrona bankowości internetowej