Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona oparta na chmurze

ESET LiveGrid® (zbudowany na technologii ESET ThreatSense.Net zaawansowany system wczesnego ostrzegania) gromadzi informacje przesyłane przez użytkowników programów ESET z całego świata i przekazuje je do laboratorium firmy ESET. Dostarczając próbki podejrzanych plików oraz metadane, system ESET LiveGrid® umożliwia nam natychmiastowe reagowanie na potrzeby naszych klientów oraz konfigurowanie narzędzi ESET tak, aby zapewniały ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Dostępne są następujące opcje:

Włączenie systemu reputacji ESET LiveGrid®

System reputacji ESET LiveGrid® umożliwia dodawanie do białej listy oraz czarnej listy w chmurze.

Można sprawdzić reputację Działających procesów i plików bezpośrednio z poziomu interfejsu programu lub menu kontekstowego, korzystając z dodatkowych informacji dostępnych z systemu ESET LiveGrid®.

Włączenie systemu informacji zwrotnych ESET LiveGrid®

Oprócz systemu reputacji ESET LiveGrid® system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® będzie zbierał informacje o komputerze związane z nowo wykrytymi zagrożeniami. Informacje te mogą obejmować:

Próbki lub kopie plików, w których pojawiło się zagrożenie

Ścieżki do plików

Nazwa pliku

Data i godzina

Proces, w którym zagrożenie pojawiło się na komputerze

Informacje o systemie operacyjnym komputera

Domyślnie w programie ESET Internet Security skonfigurowane jest przesyłanie podejrzanych plików do szczegółowej analizy w laboratorium firmy ESET. Pliki z określonymi rozszerzeniami, takimi jak .doc lub .xls, są zawsze wyłączane z procesu przesyłania. Można również dodać inne rozszerzenia, jeśli istnieją pliki, które użytkownik lub jego firma życzy sobie wyłączyć z procesu przesyłania.


note

Więcej informacji na temat wysyłania powiązanych informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Użytkownik może postanowić nie włączać funkcji ESET LiveGrid®

Nie utracisz żadnych funkcji oprogramowania, ale w niektórych przypadkach ESET Internet Security może reagować szybciej na nowe zagrożenia przy włączonej funkcji ESET LiveGrid®. Jeśli funkcja ESET LiveGrid® była używana wcześniej i została wyłączona, mogą jeszcze pozostawać pakiety do wysłania. Takie pakiety zostaną wysłane do firmy ESET nawet po dezaktywacji. Po przesłaniu wszystkich bieżących informacji nie będą już tworzone nowe pakiety.


note

Więcej informacji na temat systemu ESET LiveGrid® można znaleźć w Słowniczku.

Zapoznaj się z naszymi ilustrowanymi instrukcjami dostępnymi w języku angielskim i kilku innych językach na temat tego, jak włączyć lub wyłączyć ESET LiveGrid® w programie ESET Internet Security.


Konfiguracja ochrony opartej na chmurze w obszarze Ustawienia zaawansowane

Aby uzyskać dostęp do ustawień ESET LiveGrid®, wybierz Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze.

Włącz system reputacji ESET LiveGrid® (zalecane) — system reputacji ESET LiveGrid® poprawia wydajność rozwiązań firmy ESET do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, porównując skanowane pliki z białą i czarną listą obiektów w chmurze.

Włącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® — przesyła odpowiednie dane (określone w sekcji Przesyłanie próbek poniżej) wraz z raportami o awariach i statystykami do laboratorium badawczego firmy ESET w celu dalszej analizy.

Wysyłaj raporty o awariach i dane diagnostyczne — przesyła dane diagnostyczne dotyczące systemu ESET LiveGrid®, takie jak raporty o awariach czy zrzuty modułów pamięci. Zalecamy pozostawienie tej funkcji włączonej, gdyż pomaga ona firmie ESET w diagnozowaniu problemów, doskonaleniu swoich produktów i zapewnianiu lepszej ochrony użytkowników końcowych.

Przesyłaj anonimowe statystyki — umożliwia firmie ESET gromadzenie informacji o nowo wykrytych zagrożeniach, takich jak nazwa zagrożenia, data i godzina jego wykrycia, metoda wykrycia i skojarzone metadane, wersja i konfiguracja produktu, w tym informacje o systemie.

Kontaktowy adres e-mail (opcjonalnie) — wraz z podejrzanymi plikami można wysyłać adres e-mail, który będzie używany do kontaktowania się z użytkownikiem, gdy przeprowadzenie analizy będzie wymagało dodatkowych informacji. Należy pamiętać, że specjaliści z firmy ESET kontaktują się z użytkownikiem tylko w szczególnych przypadkach, gdy wymagane są dodatkowe informacje.

Przesyłanie próbek

Ręczne przesyłanie próbek — umożliwia ręczne przesyłanie próbek do firmy ESET z menu kontekstowego, funkcji Kwarantanna lub opcji Narzędzia.

Automatyczne przesyłanie wykrytych próbek

Wybierz, jakiego rodzaju próbki będą przesyłane firmie ESET w celu ich analizy i poprawy wykrywania w przyszłości (domyślny maksymalny dopuszczany rozmiar próbki wynosi 64 MB). Dostępne są następujące opcje:

Wszystkie wykryte próbki — wszystkie obiekty wykryte przez silnik detekcji (w tym potencjalnie niepożądane aplikacje, jeśli odpowiednia opcja została włączona w ustawieniach skanera).

Wszystkie próbki oprócz dokumentów — wszystkie wykryte obiekty oprócz dokumentów (patrz niżej).

Nie przesyłaj — wykryte obiekty nie będą przesyłane firmie ESET.

Automatyczne przesyłanie podejrzanych próbek

Te próbki będą wysyłane firmie ESET również wtedy, gdy silnik detekcji ich nie wykryje. Mogą to być na przykład próbki, które prawie nie zostały wykryte, lub próbki, które jeden z modułów ochrony ESET Internet Security uważa za podejrzane lub zachowujące się w niejasny sposób (domyślny maksymalny dopuszczalny rozmiar próbki wynosi 64 MB).

Pliki wykonywalne — obejmuje pliki wykonywalne, na przykład: .exe, .dll, .sys.

Archiwa — obejmuje takie typy archiwów jak .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Skrypty — obejmuje takie typy skryptów jak .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Inne — obejmuje takie typy plików jak .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Możliwy spam — ta opcja umożliwia wysyłanie firmie ESET części lub całości potencjalnego spamu w postaci załącznika w celu dalszej analizy. Włączenie tej opcji usprawnia globalne wykrywanie spamu, zapewniając użytkownikowi ulepszone funkcje jego wykrywania również w przyszłości.

Dokumenty – obejmuje dokumenty Microsoft Office lub PDF z treścią aktywną lub bez niej.
arrow_down_home Rozwiń listę wszystkich uwzględnianych typów dokumentów

Wyłączenia

Filtr wyłączeń umożliwia wyłączenie określonych plików lub folderów z przesyłania (może na przykład posłużyć do wyłączenia plików zawierających dane poufne, takich jak dokumenty lub arkusze kalkulacyjne). Wymienione pliki nigdy nie będą wysyłane do laboratoriów firmy ESET w celu analizy, nawet jeśli zawierają podejrzany kod. Najpopularniejsze typy plików należących do tej kategorii (np. .doc) są wyłączone domyślnie. Do listy wyłączonych plików można dodawać inne typy plików.


example

Aby wykluczyć pliki pobrane z download.domain.com, kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze > Przesyłanie próbek, a następnie kliknij Edytuj obok Wykluczenia. Dodaj wykluczenie .download.domain.com.

Maksymalny rozmiar próbek (MB) — określa maksymalny rozmiar próbek przekazywanych automatycznie (1–64 MB).