Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uruchomione procesy

Funkcja Uruchomione procesy wyświetla uruchomione na komputerze programy lub procesy oraz natychmiastowo i w sposób ciągły informuje firmę ESET o nowych infekcjach. Program ESET Internet Security dostarcza szczegółowych informacji o uruchomionych procesach i chroni użytkowników dzięki zastosowaniu technologii ESET LiveGrid®.

PAGE_CLOUD

Reputacja — w większości przypadków ESET Internet Security i technologia ESET LiveGrid® przypisują obiektom (plikom, procesom, kluczom rejestru itd.) poziomy ryzyka, używając do tego wielu reguł heurystyki. W wyniku pozyskanej heurystycznie wiedzy obiektom przypisywany jest poziom ryzyka od 1 (Czysty — kolor zielony) do 9 (Ryzykowny — kolor czerwony).

Proces — nazwa obrazu programu lub procesu, który jest obecnie uruchomiony na komputerze. Aby zobaczyć wszystkie procesy uruchomione na komputerze, można również skorzystać z Menedżera zadań systemu Windows. Aby otworzyć Menedżera zadań, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań i kliknąć opcję Menedżer zadań albo nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+Esc na klawiaturze.


note

Znane aplikacje oznaczone jako Czyste (kolor zielony) na pewno nie są zainfekowane (są na białej liście) i zostaną wyłączone ze skanowania.

PID — numer identyfikacyjny procesu, który może być używany jako parametr w wywołaniach różnych funkcji, np. przy dostosowywaniu priorytetu procesu.

Liczba użytkowników — liczba użytkowników korzystających z danej aplikacji. Te informacje są zbierane przez technologię ESET LiveGrid®.

Czas wykrycia — okres od wykrycia aplikacji przez technologię ESET LiveGrid®.


note

Aplikacja oznaczona jako Nieznana (kolor pomarańczowy)niekoniecznie jest szkodliwym oprogramowaniem. Zwykle jest to po prostu nowa aplikacja. W przypadku braku pewności co do bezpieczeństwa pliku można przesłać plik do analizy w laboratorium firmy ESET. Jeśli okaże się, że jest to szkodliwa aplikacja, możliwość jej wykrycia zostanie dodana do jednej z przyszłych aktualizacji.

Nazwa aplikacji — nazwa programu lub procesu.

Kliknięcie aplikacji umożliwia wyświetlenie następujących informacji szczegółowych na jej temat:

Ścieżka — lokalizacja aplikacji na komputerze.

Rozmiar — rozmiar pliku w kilobajtach (KB) lub megabajtach (MB).

Opis — charakterystyka pliku oparta na jego opisie w systemie operacyjnym.

Firma — nazwa dostawcy lub procesu aplikacji.

Wersja — informacje od wydawcy aplikacji.

Produkt — nazwa aplikacji i/lub nazwa handlowa.

Data utworzenia/Data modyfikacji — data i godzina utworzenia lub modyfikacji.


note

Można również sprawdzać reputację plików, które nie zachowują się jak uruchomione programy lub procesy. W tym celu kliknij plik prawym przyciskiem myszy w eksploratorze plików i wybierz kolejno pozycje Opcje zaawansowane > Sprawdź reputację pliku.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK