Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Narzędzia zabezpieczające

Otwórz główne okno programu > Ustawienia > Narzędzia zabezpieczające, aby dostosować następujące moduły:

Ochrona bankowości internetowej — zapewnia dodatkową warstwę ochrony przeglądarki zaprojektowaną w celu ochrony danych finansowych podczas przeprowadzania transakcji przez Internet. Włącz funkcję Zabezpiecz wszystkie przeglądarki, aby uruchamiać wszystkie obsługiwane przeglądarki internetowe w trybie bezpiecznym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ochrona bankowości internetowej.

Anti-Theft — włącz funkcję Anti-Theft, aby chronić komputer w przypadku zgubienia lub kradzieży.