Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Włącz Anti-Theft

Urządzenia osobiste są ciągle narażone na zgubienie lub kradzież podczas naszych codziennych podróży z domu do pracy lub innych miejsc publicznych. Anti-Theft to funkcja, która zwiększa bezpieczeństwo na poziomie użytkownika w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Anti-Theft umożliwi monitorowanie działań wykonywanych na urządzeniu oraz śledzenie brakującego urządzenia z wykorzystaniem lokalizacji na podstawie adresu w ESET HOME. Dzięki temu odzyskasz urządzenie i ochronisz swoje dane osobowe.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii (np. wyszukiwania lokalizacji geograficznej adresu IP, rejestrowania zdjęć za pomocą kamery internetowej, ochrony kont użytkowników i monitorowania urządzenia) funkcja Anti-Theft może pomóc zarówno właścicielowi, jak i organom ścigania w zlokalizowaniu komputera lub urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. W ESET HOME możesz zobaczyć, jaka aktywność jest wykonywana na komputerze lub urządzeniu.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat Anti-Theft w ESET HOME, zapoznaj się z ESET HOME Pomocą online.


important

Anti-Theft może nie działać poprawnie na komputerach w domenach z powodu ograniczeń w zarządzaniu kontami użytkowników.

Aby włączyć Anti-Theft i chronić urządzenie w przypadku zgubienia lub kradzieży, wybierz jedną z następujących opcji:

W oknie głównym programu > Przegląd kliknij przycisk SET UP obok pozycji Anti-Theft.

Jeśli na ekranie > Przegląd w głównym oknie programu pojawi się komunikat „Anti-Theft dostępne”, kliknij Włącz Anti-Theft.

W głównym oknie programu kliknij pozycję Ustawienia > Narzędzia zabezpieczające. Włącz przełącznik MODULE_INACTIVE przy pozycji Anti-Theft i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


important

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do ESET HOME, musisz:

1.Zaloguj się na swoje konto ESET HOME, gdy włączasz Anti-Theft.

2.Konfiguracja nazwy urządzenia.


note

Anti-Theft nie obsługuje systemu Microsoft Windows Home Server.

Po włączeniu Anti-Theft możesz zoptymalizować bezpieczeństwo urządzenia w głównym oknie programu > Ustawienia > Narzędzia zabezpieczające> Anti-Theft.